Heel Berkelland Beweegt

Het lokale sportakkoord in Berkelland heeft de naam ‘Heel Berkelland Beweegt’ gekregen. Het daagt alle inwoners, bedrijven en organisaties van Berkelland uit om partner te worden. De inmiddels ruim 80 samenwerkingspartners van het beweeg- en sportakkoord werken samen aan een toekomstbestendig beweeg- en sportlandschap en maken zich sterk voor verenigingen. Maar het beweeg- en sportlandschap is breder dan alleen het verenigingsleven. Om alle inwoners in beweging te krijgen, is meer nodig. Een woon- en werkomgeving die uitdaagt om op te staan en actief te worden. Aanmoediging door zorgprofessionals, werkgevers en rolmodellen om de stap te maken. Klik hier voor de uitgebreide versie van Heel Berkelland Beweegt.

Drie ambities

In het lokale akkoord zijn drie ambities geformuleerd:

Ambitie 1: het realiseren van een toekomstbestendig sportlandschap

De toekomst van sportverenigingen staat onder druk. Op dit moment weten veel verenigingen zich nog staande te houden maar door bevolkingskrimp wordt het voor verenigingen lastiger om bestaansrecht te behouden. De terugloop van leden heeft voor de verenigingen tot gevolg dat de inkomsten afnemen bij gelijkblijvende vaste kosten. Daarnaast zien verenigingen hun opbrengsten uit sponsoring en kantineverkoop dalen. Daardoor is investeren voor de toekomst lastig. Verder wordt het voor clubs een steeds grotere opgave om voldoende structurele vrijwilligers te werven.

Ambitie 2: het begeleiden van verschillende 18+ doelgroepen naar passend sportaanbod.

Het bereiken en activeren van mensen die niet of weinig aan bewegen en sport doen, is belangrijk. Iets minder dan de helft van de inwoners van Berkelland sport niet. Dat is te veel! Maar het is niet eenvoudig om de inactieve inwoners op te sporen en tot bewegen te brengen.

Ambitie 3: het bijdragen aan een gezonde generatie.

Berkelland wil ervoor zorgen dat jeugd en jongeren plezier krijgen en houden in bewegen. En dat zij kunnen bewegen en sporten in een gezonde omgeving. Daarom geven de partners van het sportakkoord extra aandacht aan sporten en bewegen voor kinderen. Daarbij richten zij zich op moeilijk bereikbare groepen.

Wat is de rol van de SFB?

In drie projectgroepen werken we aan de verschillende ambities van het lokale sportakkoord. Deze worden geleid door drie SFB medewerkers. De projectgroepen koppelen terug aan een stuurgroep waarmee een structurele verbinding tussen projectgroepen en stuurgroep vorm krijgt. De projectgroepen fungeren als werkgroep en kiezen hun eigen werkwijze. In ons brede netwerk van sport, onderwijs, zorg en welzijn kunnen wij snel schakelen en partners betrekken bij activiteiten. Centraal staan de clubs waarvoor en waarmee we de activiteiten willen gaan organiseren en borgen.

Gerrie Schäperclaus

Teamleider

Werkzaam op maandag t/m donderdag