Van sportpark naar vitaal sportpark

Het sportpark wordt steeds meer een plek waar sportverenigingen ervoor kiezen om meer samenwerking te zoeken met andere clubs en met maatschappelijke organisaties om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Het doel hiervan is het verbeteren van de sportieve en maatschappelijke benutting van de accommodatie door nieuw aanbod en nieuwe doelgroepen zoals b.v. realisatie van dagbesteding, ontmoetingsplek senioren, samenwerking met bedrijfsleven en laagdrempelig aanbod voor minder actieve Berkellanders.

Sportparkmanagers

Op twee locaties in Berkelland hebben sportverenigingen op deze wijze hun krachten al gebundeld. Dit doen zij samen met professionele sportparkmanagers (SPM). De SPM is het gezicht en aanspreekpunt voor veel partijen, zoekt de samenwerking met gebruikers en organisaties en benut de gezamenlijke kracht van sportverenigingen door nieuwe gebruikers aan te trekken en het sportpark sterk en aantrekkelijk te positioneren binnen de gemeente Berkelland. Zij zorgen ervoor om met hun expertise, vaardigheden en professionaliteit de wensen van de betrokken sportverenigingen én bewoners in de kern te vervullen. Dit gaat om het begeleiden en ondersteunen van processen, uitvoeren van taken, verbinding leggen met maatschappelijk en sociale organisaties en meer.

Wie zijn onze professionals?

De twee locaties waar de sportparkmanagers al actief zijn, zijn de Bijenkamp in Eibergen en de Wildbaan in Borculo. Op sportpark de Bijenkamp is dat Wout Klein Goldewijk en op sportpark de Wildbaan: Nienke Maas en Jord Klein Gunnewiek. In Borculo werken we samen met het Graafschap College binnen het hybride leren en de sportparkmanager Manon Zwakenberg (Gelderse Sport Federatie).

Het is de bedoeling om de succesvolle initiatieven op deze twee parken uit te breiden naar andere locaties in Berkelland. De SFB heeft de komende jaren formatie om meer sportparkmanagers in te zetten op meerdere locaties. Het gaat dan niet alleen om een samenwerking op sportparken maar ook de clubs in de kleine kernen van Berkelland willen we hier in meenemen.

Meer informatie over inzet en het werk van de SFB sportparkmanagers kunt u vragen bij Gerrie Schäperclaus.

Wout Klein Goldewijk

Combinatiefunctionaris sport, onderwijs en verenigingen

Werkzaam op maandag t/m vrijdag