Van sportpark naar vitaal sportpark

Het sportpark wordt steeds meer een plek waar sportverenigingen ervoor kiezen om meer samenwerking te zoeken met andere clubs en met maatschappelijke organisaties om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Het doel hiervan is het verbeteren van de sportieve en maatschappelijke benutting van de accommodatie door nieuw aanbod en nieuwe doelgroepen zoals b.v. realisatie van dagbesteding, ontmoetingsplek senioren, samenwerking met bedrijfsleven en laagdrempelig aanbod voor minder actieve Berkellanders.

Sportparkmanagers

Op twee locaties in Berkelland hebben sportverenigingen op deze wijze hun krachten gebundeld. Dit doen zij samen met professionele sportparkmanagers (SPM). De SPM is het gezicht en aanspreekpunt voor veel partijen, zoekt de samenwerking met gebruikers en organisaties en benut de gezamenlijke kracht van sportverenigingen door nieuwe gebruikers aan te trekken en het sportpark sterk en aantrekkelijk te positioneren binnen de gemeente Berkelland. Zij zorgen ervoor om met hun expertise, vaardigheden en professionaliteit de wensen van de betrokken sportverenigingen én bewoners in de kern te vervullen. Dit gaat om het begeleiden en ondersteunen van processen, uitvoeren van taken, verbinding leggen met maatschappelijk en sociale organisaties en meer.

Wie zijn onze professionals?

Op sportpark de Bijenkamp Eibergen zijn dat Quenda Kuitert en Wout Klein Goldewijk en op sportpark de Wildbaan in Borculo: Dennis Krol en Nienke Maas. In Borculo werken we samen met het Graafschap College binnen het hybride leren en de sportparkmanager Manon Zwakenberg (Gelderse Sport Federatie). Meer informatie kunt u opvragen bij Wout Klein Goldewijk.

Wout Klein Goldewijk

Combinatiefunctionaris sport, onderwijs en verenigingen

Werkzaam op maandag t/m vrijdag