Van sportpark naar vitaal sportpark

Als antwoord op teruglopende ledenaantallen en vrijwilligers zoeken clubs elkaar steeds meer op. Samenwerking is hierbij een sleutelwoord met de open club als groeiend gedachtegoed. Een gedachtegoed dat moet leiden tot meer aanbod en reuring bij clubs en op sportparken. Taken samen oppakken, andere doelgroepen die velden of de kantine gebruiken, maar ook elkaar helpen als een andere vereniging vrijwilligers tekortkomt is onderdeel van de open club.

Sporters vragen meer en meer om afwisseling, trends, ongeorganiseerd sporten en een flexibel aanbod. Clubs willen beter kunnen inspelen op deze veranderende behoeften en maatschappelijke ontwikkelingen. Ze denken na over nieuwe / andere doelgroepen en andersoortige abonnementen om hun aanbod beter te laten aansluiten op de veranderende behoefte van sporters.

Het sportpark wordt steeds meer een plek waar sportverenigingen ervoor kiezen om meer samenwerking te zoeken met andere clubs en met maatschappelijke organisaties om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Het doel hiervan is het verbeteren van de sportieve en maatschappelijke benutting van de accommodatie door nieuw aanbod en nieuwe doelgroepen zoals b.v. realisatie van dagbesteding, ontmoetingsplek senioren, samenwerking met bedrijfsleven en laagdrempelig aanbod voor minder actieve Berkellanders.

Advies en ondersteuning door sportparkmanagers

Ondanks het feit dat verenigingen zich bewust zijn van deze ontwikkeling blijkt het moeilijk om daadwerkelijk de stap te zetten in het werven van nieuwe doelgroepen of het toewerken naar een multifunctionele accommodatie. Wij kunnen clubs in Berkelland helpen om de Open Club-gedachte om te zetten in actie. We helpen u bij meer samenwerking tussen verenigingen, maatschappelijk ondernemerschap, groei van het kader en innovatie van het aanbod.

Op twee locaties in Berkelland hebben sportverenigingen op deze wijze al enkele jaren hun krachten gebundeld. Dit doen zij samen met de professionele sportparkmanagers (SPM). De SPM is het gezicht en aanspreekpunt voor veel partijen, zoekt de samenwerking met gebruikers en organisaties en benut de gezamenlijke kracht van sportverenigingen door nieuwe gebruikers aan te trekken en het sportpark sterk en aantrekkelijk te positioneren binnen de gemeente Berkelland. Zij zorgen ervoor om met hun expertise, vaardigheden en professionaliteit de wensen van de betrokken sportverenigingen én bewoners in de kern te vervullen. Dit gaat om het begeleiden en ondersteunen van processen, uitvoeren van taken, verbinding leggen met maatschappelijk en sociale organisaties en meer.

Wie zijn onze professionals?

Na de start op de twee locaties in 2022 zijn we inmiddels op meerdere parken gestart: Nienke Abbink, Dennis Krol, John Willemsen, Quenda Slotman, Wout Klein Goldewijk en Jord Klein Gunnewiek zijn op de volgende locaties en kernen actief: sportpark de Bijenkamp in Eibergen, sportpark ’t Haantje in Neede en sportpark de Wildbaan in Borculo en in de kernen Ruurlo en Haarlo. Het is de bedoeling om de succesvolle initiatieven uit te breiden naar andere locaties in Berkelland. Het gaat dan niet alleen om een samenwerking op sportparken maar ook de clubs in de kleine kernen van Berkelland willen we hier in meenemen.

Meer informatie over inzet en het werk van de SFB sportparkmanagers kunt u vragen bij Gerrie Schäperclaus of Jord Klein Gunnewiek.

Jord Klein Gunnewiek

Combinatiefunctionaris sport, onderwijs en verenigingen

Werkzaam op maandag t/m vrijdag

Gerrie Schäperclaus

Teamleider

Werkzaam op maandag t/m donderdag