Voortgezet Onderwijs sportprogramma’s op maat!

Een toenemend aantal jongeren beweegt te weinig met alle negatieve gevolgen van dien! De sportdeelname in Berkelland ligt weliswaar hoger dan in de rest van Nederland maar ook hier zien we dat jongeren rond hun 14e-15e jaar afhaken bij een sportvereniging en minder gaan bewegen.

Samen met sportverenigingen en het voortgezet onderwijs werkt de SFB aan het sportief worden en blijven van jongeren. We brengen diverse sporten op aansprekende wijze onder de aandacht en maken met en voor de VO-locatie een sportplan op maat.

De SFB is actief op Het Assink lyceum locaties Eibergen & Neede en het Zone.college Borculo. De invulling op deze scholen is verschillend. Op elke locatie bieden we gemiddeld minimaal 1 clinic per maand aan. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten tijdens sportdagen of projectdagen. Leerlingen maken tijdens de lessen bewegingsonderwijs of speciaal ingeroosterde uren en/of voor of na school kennis met diverse takken van sport en/of sportclinics. De SFB heeft contact met sportverenigingen en andere sportaanbieders. In overleg met de vaksectie LO worden de sportplannen ingevuld.

Vakantiesport

Jongeren kunnen in de vakanties deelnemen aan uitdagende sportactiviteiten. Iedere vakantie organiseren we in samenwerking met de Jimmy’s een sportieve activiteit. Aanmelden kan via de SFB.

John Willemsen

Combinatiefunctionaris sport, zorg en verenigingen

Werkzaam op maandag t/m vrijdag

Anne Waanders

Combinatiefunctionaris sport en onderwijs

Werkzaam op: maandag, donderdag en vrijdag