Feiten en cijfers

Vallen is één van de grootste gezondheidsrisico’s bij ouderen. Van de zelfstandig wonende 65-plussers valt ongeveer 30% tenminste één keer per jaar. Van ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis is dit zelfs 50%. Valincidenten kunnen grote lichamelijke gevolgen met zich meebrengen. Een val kan leiden tot botbreuken of verminderd functioneren. Daarnaast kunnen psychosociale klachten ontstaan. De angst om nog een keer te vallen neemt toe waardoor men onzeker en minder mobiel wordt.

Voorkomen is beter dan genezen! Daarom Beweeg Zeker!

De SFB verzorgt het valpreventieprogramma Beweeg Zeker voor 65 plussers in Berkelland. Het programma gaat in op het beïnvloeden van de meest voorkomende risicofactoren van vallen. Gedurende 12 weken gaan deelnemers 1 uur per week werken aan bewustwording, kennis en vaardigheden rondom het voorkomen van een val. Onderdelen binnen het programma zijn: kracht- en balansoefeningen, opvangen van een val en opstaan na een val. Deelnemers gaan ook thuis actief aan de slag met thuisopdrachten uit het cursusboek.

In iedere kern werken we samen met plaatselijke fysio-, ergo- en podotherapeuten. De podotherapeut komt één les langs voor het maken van een voetscan, dit geeft een beeld van uw persoonlijke stabiliteit en het valrisico. De ergotherapeut komt een les verzorgen gericht op het kennismaken en oefenen met hulpmiddelen. Wij werken ook samen met Zlimthuis, zij geven informatie over slimme woonoplossingen om de valveiligheid in huis te verbeteren. Een onderdeel van het programma is deelnemen aan het uitje naar het beleefhuis van Zlimthuis (gereduceerd bedrag).

Voor wie is het programma bedoeld?

Het programma is bedoeld voor 65-plussers in de gemeente Berkelland. De inhoud staat in grote lijnen vast maar wordt in de uitvoering aangepast aan de individuele deelnemer. Hierdoor kan iedereen meedoen ook als u een rollator of een stok gebruikt. Een groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers.

Kosten

De kosten bedragen €65,- p.p. Hiervoor krijgt u 12 trainingen, een terugkombijeenkomst, een cursusboek en een kopje koffie/thee na elke training.

Wanneer & waar?

Wij werken met een wachtlijst en starten ieder voorjaar en najaar (bij voldoende animo) in de kernen waar de meeste aanmeldingen zijn. Wilt u deelnemen aan het programma in één van de kernen in Berkelland of wenst u meer informatie, neem contact op met Susanne van den Berg.

Susanne van den Berg-Horstman

Combinatiefunctionaris sport, zorg en welzijn

Werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag

Nieuws

NieuwsSeniorenVolwassenen
NieuwsSenioren
NieuwsSenioren