Jeugd

De sportparticipatie bij de jeugd in Berkelland is hoger dan in de rest van Nederland (78% versus 70%). Om dit te behouden, is een structurele samenwerking tussen school en sport essentieel. De SFB werkt in Berkelland als intermediair voor sport (verenigingen) en onderwijs. Door een jarenlange en goede samenwerking tussen SFB, sportverenigingen en basisscholen krijgt de jeugd een brede sportoriëntatie en kan daardoor een bewuste sportkeuze maken. De sportoriëntatie bestaat uit extra sportlessen tijdens de gymlessen, naschoolse sportactiviteiten en kennismakingslessen bij verenigingen.

Jongeren

Bij de leeftijdsgroep 13-18 is de kans op sportuitval extra groot vanwege bijbaantjes, veranderende belevingswereld, andere hobby’s etc. Vraag en (sport) aanbod moeten goed op elkaar worden afgestemd. Wij geven dit invulling door met leerkrachten, leerlingen en met verenigingen een passend sportaanbod te ontwikkelen.

Anne Waanders

Combinatiefunctionaris sport en onderwijs

Werkzaam op: maandag, donderdag en vrijdag

Waldo Rhebergen

Combinatiefunctionaris sport, zorg en onderwijs

Werkzaam op maandag t/m donderdag