Sportverenigingen staan voor andere uitdagingen dan 10 jaar geleden. Het clublandschap is en wordt complexer en vraagt veel van bestuurders en vrijwilligers. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit worden sportverenigingen geconfronteerd met de vraag om andere maatschappelijke taken op zich te nemen, nieuwe doelgroepen te bedienen en hun primaire proces daarop in te richten.

Team verenigingsondersteuning

De SFB wil en kan sportverenigingen in Berkelland hierbij helpen. Wij bieden advies en ondersteuning bij bestuurlijke en organisatorische taken en/of de organisatie van sportactiviteiten. Dit kan gaan om incidenteel ‘ad hoc’ enkele ondersteuningsuren maar ook om gedurende langere tijd enkele uren per week. Het SFB team verenigingsondersteuning bestaat uit John Willemsen, Quenda Kuitert, Wout Klein Goldewijk, Waldo Rhebergen en Jord Klein Gunnewiek. Een van de verenigingsadviseurs komt op gesprek en bepaalt samen met de club welke ondersteuning nodig is. Naast het opzetten van een adviestraject zetten we ook in op gespecialiseerde begeleiding.

Wij weten precies hoe het zit als het gaat om:

  • het werven en behouden van leden en vrijwilligers
  • het opstellen van beleidsplannen
  • het ingaan en doorlopen van een fusie of ander samenwerkingstraject
  • het aanvragen van subsidies
  • het doorlichten van de vereniging d.m.v. afname, rapportage en advies
  • het coachen van technisch kader op pedagogisch terrein
  • wet- en regelgeving
  • sportstimulering: jeugdsport / jongerenparticipatie – naschoolse opvang / brede school – senioren
  • het ingaan en doorlopen van een open club traject of andere vorm van samenwerking met partners in onderwijs, zorg of welzijn

Bij complexe vraagstukken vraagt een proces soms om specialistische en intensieve begeleiding. Deze begeleiding kan één van onze verenigingsadviseurs uitvoeren maar in sommige gevallen wordt een externe expert ingezet. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de club.

John Willemsen

Combinatiefunctionaris sport, zorg en verenigingen

Werkzaam op maandag t/m donderdag