Het minimabeleid van de gemeente Berkelland kent voor kinderen een meedoenregeling en tot vorig jaar ook een meedoenregeling voor volwassenen. Werkleerbedrijf Fijnder van de gemeente Berkelland en SFB vinden het belangrijk dat kinderen mee kunnen doen aan sport, cultuur en andere vrijetijdsactiviteiten, hiervoor is de meedoenregeling bedoeld.

Wat is de meedoenregeling voor kinderen?

Sommige basisvoorzieningen en activiteiten moeten voor iedereen, dus ook voor kinderen, beschikbaar zijn. Met de meedoenregeling voor kinderen krijg je per kind tot 18 jaar een vergoeding voor bijvoorbeeld een schoolreisje, het lidmaatschap van een sportvereniging, bezoek aan het theater of muziekles. Het kan ook gaan om een tegemoetkoming voor schoolkosten, zwemles of een huiswerkcomputer. Voor sportieve activiteiten is €200,- per jaar beschikbaar. Denk hierbij aan het lidmaatschap van een sportvereniging. Voor kinderen vanaf 4 jaar die nog geen zwemdiploma hebben, is een vergoeding van €300,- beschikbaar voor het behalen van zwemdiploma A.

Hoe kan je de meedoenregeling voor kinderen aanvragen?

Inwoners van de gemeente Berkelland met een laag inkomen, kunnen in aanmerking komen voor de meedoenregeling voor kinderen. Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld. Toch zijn er algemene regels. Zo bepaalt de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen of je in aanmerking komt. Meestal hebben alleenstaande of gehuwde ouders met een inkomen dat gelijk of iets hoger is dan het bijstandsniveau, recht op de meedoenregeling voor kinderen. Ontvang je een uitkering via Fijnder? Dan wordt de meedoenregeling voor kinderen automatisch toegekend. Klik hier voor alle informatie.

Meedoenarrangement volwassenen gestopt

In 2021 heeft de Gemeente Berkelland een start gemaakt met het meedoenarrangement voor volwassenen. Volwassen inwoners met een minimum inkomen konden via Fijnder een financiële bijdrage ontvangen om deel te nemen aan sportieve of culturele activiteiten. Helaas heeft de Gemeente Berkelland na een pilot van 1,5 jaar besloten om deze regeling niet voort te zetten. Op dit moment is nog niet duidelijk welk vervolg de regeling gaat krijgen. Voor kinderen bestaat de regeling nog wel.

Nieuwe regeling en andere mogelijkheden

De gemeente Berkelland heeft aangegeven te kijken naar een andere manier om financiële ondersteuning te kunnen bieden aan volwassen inwoners. Wij zijn in afwachting wat deze nieuwe regeling precies inhoudt. Zodra hierover meer bekend is communiceren wij dat op onze website en sociale media kanalen.

Ook zonder financiële middelen is het mogelijk om (in groepsverband) in beweging te komen. We wonen in een mooie omgeving waar je goed kunt wandelen en fietsen. Gezelliger is het natuurlijk om het samen te doen, je kunt een vriend, vriendin of familielid vragen om mee te gaan. In Berkelland zijn ook verschillende wandel- en fietsgroepen waar je gratis kunt deelnemen. En bij sommige verenigingen kun je bijvoorbeeld middels een strippenkaart voor een laag bedrag komen sporten. Wil je meer weten over de mogelijkheden of heb je een steuntje in de rug nodig om te starten? Neem dan contact met ons op of plan een afspraak in met de SFB beweegmakelaar.

Nienke Abbink

Teamcoördinator 18+

Werkzaam op maandag t/m donderdag