Goede en gemotiveerde trainers zijn goud waard

Of je nu voor een groep kinderen of een groep ouderen staat, het trainersvak blijft een uitdaging. In Berkelland steken vele vrijwilligers, welwillende ouders en jeugdspelers tijd en energie in het trainen en coachen van sporters. De manier waarop zij met hen omgaan, is cruciaal voor de sportieve en persoonlijke ontwikkeling van sporters. Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen stoppen met sport omdat ze hun trainingen niet leuk vinden. De kwaliteit van trainingen blijkt een essentiële factor voor het ervaren van plezier in sport bij kinderen.

Begeleiding van trainers

Van alle trainers is iets meer dan 10% gediplomeerd. Het merendeel van de sporters krijgt training van een ongediplomeerde trainer. Ongeveer 40% van de trainers geeft aan zich niet capabel te voelen en ruim de helft wil graag begeleid worden. Het begeleiden van trainers is een middel om de kwaliteit van trainers structureel te verhogen. Trainers leren wat goed gaat en wat beter kan. Het resultaat is dat trainers met meer voldoening hun trainers- en coachrol vervullen en dat sporters zich met plezier nog beter ontwikkelen, zowel op sportief als op sociaal gebied.

Train de trainer door SFB

Vanuit hun expertise in het bewegingsonderwijs en de sportpraktijk kunnen onze buurtsportcoaches nieuwe en minder ervaren trainers ondersteunen. We geven trainers pedagogische en didactische tips in een praktische invulling. Natuurlijk heeft elke sport en elke doelgroep een andere benadering nodig, maar de basisprincipes kunnen we binnen elke sport en voor allerlei doelgroepen toepassen. We leren trainers wat je kunt doen om een goede teamsfeer te creëren waarin iedereen zich op z’n gemak voelt. Een groep waarin iedereen weet wat de afspraken zijn en iedereen zich als sporter ontwikkelt.

Basiscursus training geven en begeleiding in de club

Wij geven een ‘basiscursus training geven’ die bestaat uit 1 of 2 avonden. Deze cursus kunnen we voor 1 of meerdere clubs (en trainers) tegelijk organiseren. Het is juist leuk en goed als er interactie is vanuit verschillende clubs en takken van sport. In vervolg op de basiscursus kunnen we trainers en coaches langer observeren en feedback geven. We analyseren de trainingen en geven opbouwende tips. Op deze manier werken we met clubs aan de pedagogische rol van trainers en het bevorderen van het gewenste positieve sportklimaat.

Opzetten trainersbegeleiding in de club

Als clubs zelf een vorm van trainersbegeleiding willen opzetten kunnen wij ook helpen. De ondersteuning hierbij zal op maat en in overleg moeten worden ingevuld. Zo dragen we bij aan het vergroten van het aantal vitale sportverenigingen met een positieve sportcultuur.

Contact

Wilt u meer informatie over trainersbegeleiding neem dan contact met ons op. We gaan altijd met clubs in gesprek en zoeken naar de meest geschikte vorm voor uw club en bieden ondersteuning op maat.

Jord Klein Gunnewiek

Combinatiefunctionaris sport, onderwijs en verenigingen

Werkzaam op maandag t/m vrijdag