65 plus in Berkelland

65 plus is een groeiende doelgroep. In 2035 is de verwachting dat Berkelland 12.000 65 plussers wonen. Het sport- en beweeggedrag van 65 plussers heeft in het afgelopen decennium een gunstige ontwikkeling doorgemaakt. Meer ouderen voldoen aan de beweegnorm en minder ouderen zijn inactief. De gunstige trend lijkt echter enigszins af te vlakken.

Susanne van den Berg-Horstman

Combinatiefunctionaris sport, zorg en welzijn

Werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag