Wat is een wijksportgroep?

Het sport- en beweeggedrag van zelfstandig wonende ouderen heeft in het afgelopen decennium een gunstige ontwikkeling doorgemaakt. Meer ouderen voldoen aan de beweegnorm en minder ouderen zijn inactief. De gunstige trend lijkt echter enigszins af te vlakken. Daarom probeert de SFB verschillende beweeggroepen voor 65 plussers op te zetten dichtbij hun eigen woonomgeving. Wij noemen dit wijksportgroepen. De groepen sporten veelal in een gezamenlijke ruimte van hun senioren-appartementencomplex of in centrale ruimten in de wijk. Op dit hebben wij wijksportgroepen in Ruurlo (Hemminkhof), Eibergen (Whemerhof) en Neede (de Waaijer).

Opzet

Het doel van de wijksportgroep is tweeledig. Enerzijds het verbeteren van de lichamelijke conditie (kracht, mobiliteit, coördinatie) en anderzijds het versterken van de sociale contacten. Wij zorgen ervoor dat deelnemers dichtbij huis en op eigen niveau kunnen sporten.

De SFB zoekt waar mogelijk samenwerking met een sportvereniging of andere beweegaanbieder die op termijn de groep structureel kan overnemen. Zo zijn de wijksportgroepen in Borculo inmiddels ondergebracht bij LG-dance en heeft Heel Ruurlo Beweegt één wijksportgroep overgenomen in Ruurlo.

Deelnemers zijn over het algemeen zelf mobiel, een rollator vormt geen belemmering voor deelname aan de lessen. De lesstof wordt aangepast aan wensen en mogelijkheden van deelnemers. Deelname is op basis van een 10-strippenkaart ter waarde van €35,00 of €45.00 (afhankelijk of de koffie inclusief of exclusief is). Elke les dat de deelnemer aanwezig is wordt een strip afgetekend.

Beweeghalfuurtjes in dagbestedingen en woonzorginstellingen

Senioren die wonen in een woonzorginstelling of naar een dagbesteding gaan bewegen vaak nog minder dan zelfstandig thuiswonende senioren. De oorzaak hiervan kan een ziekte of aandoening zijn maar ook worden zorgtaken en ADL-handelingen veelal uit handen genomen. Dit kan zijn weerslag hebben op fysieke maar zeker ook de geestelijke gesteldheid. Om deze inwoners meer in beweging te krijgen organiseren wij bij verschillende instellingen wekelijkse of 2 wekelijkse beweeg(half)uurtjes.

Met verschillende materialen en toegankelijke oefeningen met op de achtergrond herkenbare muziek dagen wij bewoners uit om in beweging te komen. Iedereen kan deelnemen op zijn/haar eigen niveau en binnen de eigen mogelijkheden. Iedere beweging die kan worden gemaakt is er één. Ook het genieten van het samenzijn en plezier maken is belangrijk en levert positieve effecten op.

Ook in beweging?

Bent u inwoner van Berkelland en wilt u deelnemen aan een wijksportgroep of bent u medewerker in de zorg en heeft u vragen over de beweegactiviteiten en mogelijkheden voor uw bewoners/cliënten of medewerkers? Neem dan contact op met Susanne van den Berg.

 

Susanne van den Berg-Horstman

Combinatiefunctionaris sport, zorg en welzijn

Werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag