HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Verenigingen

Sport is het grootste sociale netwerk in Nederland!

Sportverenigingen hebben een niet te onderschatten sociale functie in onze huidige maatschappij. 

Anno 2020 staan sportverenigingen voor andere uitdagingen dan 10 jaar geleden. Ongeveer twee derde deel van de clubs in Berkelland maakt zich op de middellange termijn zorgen over de organisatorische en financiële continuïteit. Meer dan de helft van de clubs geeft aan dat zij moeite heeft met het vinden van kader voor structurele taken. Het clublandschap is en wordt complexer en vraagt veel van bestuurders en vrijwilligers.

Gemeenten zien sportverenigingen als belangrijke partners in lokaal (sport)beleid. Sportverenigingen houden sport voor iedereen toegankelijk. In de sport ontmoeten mensen elkaar. Sport verbindt mensen door samen te sporten en samen sport te organiseren. In sportverenigingen is veel vrijwilligerswerk mogelijk.

Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit worden sportverenigingen geconfronteerd met de vraag om andere maatschappelijke taken op zich te nemen, nieuwe doelgroepen te bedienen en hun primaire proces daarop in te richten. De belasting van vrijwilligers die de organisatie dragen, nemen toe zowel qua taken en tijd als wat verantwoordelijkheid en expertise betreft.  Door de ontgroening ontstaat een terugloop in (jeugd)leden.Tegelijkertijd wordt het clublandschap complexer en vraagt het veel van bestuurders en vrijwilligers. De organisatiekracht en vitaliteit van clubs staat ook in Berkelland onder druk.

De SFB wil en kan sportverenigingen in Berkelland hierbij helpen. Het team verenigingsondersteuning binnen de SFB bestaat uit John Willemsen, Quenda Kuitert, Wout Klein Goldewijk, Jord Klein Gunnewiek en Waldo Rhebergen. Of kijk bij advies en ondersteuning

Alle contactadressen van sportverenigingen in Berkelland vind je hier.
Alle sportaccommodaties in Berkelland, geordend op tak van sport vind je hier.