HOME
Facebook
Twitter
Youtube
Seperator
telefoon: (0545) 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl
Header

Buiten Schoolse Opvang

Sport en BSO een goede combinatie!

Na een intensieve schooldag is het lekker om te sporten en/of te bewegen. Dat kan bij enkele BSO organisaties in Berkelland samen met de SFB.

Met enkele BSO organisaties in Berkelland werkt de SFB samen aan een sportieve invulling die varieert van enkele middagen per jaar tot een wekelijks aanbod. Gezamenlijk wordt het sportaanbod ingevuld en uitgevoerd.
Sport en sportvereniging staan hierbij centraal. Het doel is plezier in sport ontwikkelen en kennismaken met diverse sporten en verenigingen. Het aantal sporturen en de inhoud ervan wordt door SFB en BSO gezamenlijk bepaald.

Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met de nabij gelegen basisschool. Zo is er in Eibergen een samenwerking tussen BSO de Meiboom – Op d’n Esch en BSO Oqido en de Menno ter Braakschool en SFB. De kinderen van school en van de BSO sporten dan samen bij de sportuurtjes van de SFB. Met SKE Neede is er 4x een sportmiddag naschools gepland die wordt verzorgd door de SFB.

Op verzoek kunnen wij ook speciale sportmiddagen organiseren. Met name in de vakanties weten we dat hier behoefte aan is. Wij verzorgen complete sportmiddagen voor uw BSO.

Meer info: Bel of mail de SFB: 0545-476727 / info@sportfederatieberkelland.nl