Missie – visie

De missie van de Sport Federatie Berkelland is: Meer gezonde inwoners van Berkelland door sport en beweging. De hieruit afgeleide visie luidt: het stimuleren en ondersteunen van sport en beweging in Berkelland integraal en in de volle breedte.

Organisatie Sport Federatie Berkelland

De Sport Federatie Berkelland bestaat uit een stichting SFB en een vereniging VSB. De symbiose van de stichting SFB en de vereniging VSB maakt een integrale aanpak van stimulering en ondersteunen van sport en beweging mogelijk.

Stichting SFB

Het doel van de stichting Sport Federatie Berkelland is het leveren van adviezen en diensten aan sportverenigingen, scholen, zorg- en welzijnsorganisaties, inwoners van Berkelland en de gemeente. Het bestuur van de SFB is verantwoordelijk voor de opzet en werking van een uitvoeringsorganisatie en kosteneffectieve werkinrichting. De stichting heeft voor haar doelen medewerkers in dienst. Een teamleider geeft leiding aan de uitvoering en zorgt voor de begeleiding en aansturing van de medewerkers in projecten en activiteiten.

Vereniging VSB

De Vereniging Sportkoepel Berkelland (VSB) is de vereniging van sportverenigingen in Berkelland. De VSB is opgericht om invloed aan te wenden op het beleid en de beleidsontwikkeling van de stichting SFB. Het doel van de VSB is het ondersteunen en begeleiden van sportverenigingen. De algemene ledenvergadering vraagt het bestuur van de VSB activiteiten te ondernemen. Daarnaast kan de VSB in het algemeen of individuele sportvereniging de stichting vragen specifieke diensten te leveren.

Ambities en activiteiten

De ambities van de SFB zijn het ondersteunen van sportverenigingen naar wendbaarheid en naar toekomstbestendigheid en het stimuleren van sport en bewegen voor inwoners van Berkelland. De volgende activiteiten zetten wij hiervoor in:

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging namens en voor de sportverenigingen. Dit is een tweezijdige activiteit op het grensvlak van sportvereniging individueel cq in groepsverband en een derde – vaak de gemeente.

Beleid en advies

Wij adviseren de gemeente maar zijn geen onderdeel van lokaal bestuur zoals vaak in andere gemeentes. SFB vult dit in met de ontwikkeling van eigen beleid en advies. Verder ondersteunen wij enerzijds verenigingen en anderzijds de wethouder en ambtenaar sport. De SFB adviseert op verzoek of vanuit initiatief de gemeente ten aanzien van hun sportvisie, ‑beleid en ‑financiering en werkt mee in projecten van of in opdracht voor de gemeente.

Operationele uitvoering

Uitvoeren van (operationele) activiteiten vanuit de brede regeling combinatiefuncties, het lokale sportakkoord, verenigings­onder­steuning, sport- en bewegingsonderwijs voor scholen, stimuleren van sport en bewegen in de breedte, etc.

 

Klik hier voor de uitgebreide versie: SFB VSB MISSIE VISIE AMBITIE V1.00 20230531