Op 24 januari heeft de Sport Federatie Berkelland (SFB) in samenwerking met Erik Beuker van NOC*NSF een inspiratieavond veilig sporten georganiseerd. De 30 aanwezigen werden meegenomen in de resultaten van het veilig sporten onderzoek van de SFB en vervolgens kreeg Erik Beuker het woord om vanuit NOC*NSF te vertellen wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt en hoe clubs ervoor kunnen zorgen dit zoveel mogelijk buiten de vereniging te houden. (klik hier voor een beschrijving van de avond)

NOC*NSF en de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) hebben hiervoor 4 basisvoorwaarden voor sociale veiligheid opgesteld. Gemeenten gaan erop toezien dat sportaanbieders deze 4 voorwaarden opgenomen hebben in hun beleid en er ook daadwerkelijk mee aan de slag zijn.

De vier basisvoorwaarden zijn:
• Verklaring omtrent het gedrag voor alle trainers maar ook voor andere vrijwilligers.
• Verenigingsbrede gedragscode opgesteld die duidelijk gecommuniceerd wordt naar leden en vrijwilligers.
• Vertrouwenscontactpersoon in de vereniging of met een aantal clubs gezamenlijk.
• Vakkundig geschoolde trainers en coaches.

Aanpak SFB en ondersteuning NOC*NSF

Vanuit de SFB willen we clubs helpen bij het werken aan een sociaal veilig sportklimaat en de invulling van de vier basisvoorwaarden.
Wij gaan verenigingen in de komende maanden actief benaderen om samen te kijken naar wat nodig is om een sociaal veilig sportklimaat te realiseren. NOC*NSF biedt verenigingen hierbij gratis inhoudelijke ondersteuning aan. Natuurlijk kunt u zelf ook al proactief contact met ons opnemen via info@sportfederatieberkelland.nl of 0545-476727.