Op woensdagavond 24 januari hebben 18 sportverenigingen uit de gemeente Berkelland een eerste stap gezet richting een sociaal veiliger sportklimaat. De kantine van FC Eibergen was de mooie locatie waar Sport Federatie Berkelland (SFB) in samenwerking met Erik Beuker van NOC*NSF deze avond organiseerde. De 30 aanwezigen werden meegenomen in de resultaten van het veilig sporten onderzoek van de SFB, waaruit blijkt dat ongeveer de helft van de verenigingen in Berkelland de eerste stappen heeft gezet op dit gebied, dat is t.o.v. de landelijke cijfers al veel. Maar de andere helft dus nog niet en de SFB gaat voor een veilige sportomgeving voor iedereen.
Erik Beuker van NOC*NSF vertelde over wat grensoverschrijdend gedrag precies is en dat 72% van de mensen ermee te maken heeft gehad. Om dit tegen te gaan hebben álle gemeenten in Nederland (waaronder Berkelland) in de sportvisie en het lokale sportakkoord afgesproken aandacht te gaan schenken aan sociaal veilige sportomgevingen. Daarvoor hebben NOC*NSF, alle sportbonden en VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) 4 basisvoorwaarden voor sociale veiligheid sportaanbieders opgesteld die voor iedere vereniging een fundament vormt om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk buiten de vereniging te houden. Gemeenten gaan erop toezien dat sportaanbieders deze 4 voorwaarden opgenomen hebben in het beleid en er ook daadwerkelijk proactief mee aan de slag zijn.
De vier basisvoorwaarden zijn:
• Verklaring omtrent het gedrag voor alle trainers, maar ook voor de andere vrijwilligers.
• Verenigingsbrede gedragscode, opgesteld door de club zelf en die duidelijk gecommuniceerd wordt naar leden en vrijwilligers.
• Vertrouwenscontactpersoon op de club of met een aantal clubs gezamenlijk.
• Vakkundig geschoolde trainers en coaches op de club.
Als clubs deze basis op orde hebben maken we de kans op een veiliger sportklimaat groter!
Wil uw club ook werken aan een veiliger sportklimaat neem dan contact op met de SFB via info@sportfederatieberkelland.nl . U kunt gratis ondersteuning krijgen om hiermee aan de slag te gaan.