We leven in verkiezingstijd, een tijd van veel beloften. De grote vraag is of deze beloften ook de behoefte van de Berkellandse sporters en sportverenigingen invullen. ‘Beweegtuinen, aandacht voor typisch Achterhoekse Sporten en schoolzwemmen in het basisonderwijs’, de politieke partijen zijn heel wat van plan……

  • Zo wil CDA het liefst op elke hoek van de straat een beweegtuin die voor iedereen toegankelijk is, zelfs voor vakantiegangers! De Christen Democraten beloven ook dat er in elke kern, groot en klein, een passende sportzaal zal blijven. Verder wil het CDA werken aan toekomstbestendige verenigingen vanuit de open clubgedachte en vitale sportparken en anticiperen op toekomstige sporttrends, zoals bootcamp, padel, beachsporten en survival.
  • D66 komt met een bijzondere alinea in haar verkiezingsprogramma. De partij wil namelijk bijzondere aandacht voor de ‘Typisch Achterhoekse’ sporten, zoals survival, touwtrekken, klootschieten en motorcross. “Deze leveren niet alleen sportieve en streekgebonden waarde, maar ook een toeristische meerwaarde”, zo zegt D66. Beide partijen lijken dus ook flink te mikken op toerisme, is dat ook wat sportminnend Berkelland wil?
  • Gemeentebelangen besteedt in vergelijking tot andere partijen beperkt aandacht aan sport in haar verkiezingsprogramma. Het gaat over verbinding door sport, het IJslands model en bewegen in de openbare ruimte.
  • De VVD geeft in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Berkelland.
  • GroenLinks heeft de meest uitgebreide sportparagraaf en is voorstander van een gezonde sportomgeving. Daarom moet er volgens de partij een rookverbod komen voor alle sportaccommodaties, een aanbod van gezonde voeding in de kantines en een verantwoord alcoholverbruik. Ook wil Groen Links het netwerk van verenigingen en ondernemende sportaanbieders versterken door de inzet en samenwerking van professionals en vrijwilligers.
  • Jan Zappeij is met zijn partij nieuwkomer tijdens deze verkiezingen. Hij vindt dat kinderen op scholen een zogenoemde beweegtest moeten krijgen ontwikkeld door de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Wanneer geconstateerd wordt dat kinderen een motorische achterstand hebben, krijgen ze vervolgens extra gymlessen. Omdat dit systeem op de scholen waar SFB gymlessen geeft, erg goed werkt, moet het op alle basisscholen worden ingevoerd. Verder wil de Berkellandse Burgerpartij van Zappeij door middel van een tijdelijke subsidiemaatregel verenigingen met een eigen accommodatie stimuleren om energiebesparende investeringen te doen.
  • Ondernemend Berkelland wil dat de eigen verantwoordelijkheid van sportverenigingen voor alle verenigingen moet gelden en dat zij onafhankelijk moeten worden van de gemeente. OBL vindt dat de gemeente kritisch naar de uitgaven moet kijken. Privatisering van de sportaccommodaties wil de partij, waar het kan, verder bevorderen.
  • De PVDA heeft wel geteld drie regels aan het onderwerp sport gewijd in haar programma. Een van die drie is wel meteen een interessant punt, zwemlessen voor basisschoolkinderen.

Dit zijn enkele highlights uit de sportparagrafen. Wilt u de volledige versies in de 8 verkiezingsprogramma’s lezen? Klik dan hier.

Sportdebat 9 maart

Zijn dit waardevolle punten voor de sportverenigingen in Berkelland? Of leven er hele andere zaken? Er staat nog steeds een pakket aan bezuinigingen voor sportverenigingen en zwembaden op de planning. En de SFB is al gekort op haar subsidie. Dat mogen de lijsttrekkers gaan uitleggen. Op woensdag 9 maart vanaf 19.30 uur in De Klok in Eibergen gaan de lijsttrekkers het debat aan over het thema sport.  Ben jij erbij? Meld je aan bij de SFB via info@sportfederatieberkelland.nl

Nieuws

NieuwsSenioren
Nieuws
15 juli 2024
Toptijd!