Vorige week is het SFB jaarverslag 2020 verstuurd naar sportverenigingen en samenwerkingspartners van de SFB. Ondanks de corona maatregelen zijn er toch nog heel wat zij het aangepaste en nieuwe activiteiten georganiseerd. Mocht u naar aanleiding van de inhoud nog vragen hebben voor ons, neemt u dan contact op met het team SFB: info@sportfederatieberkelland.nl of tel. 0545-476727.

Klik hier voor de link naar de digitale versie.