Feiten en cijfers

Vallen is één van de grootste gezondheidsrisico’s bij ouderen. Van de zelfstandig wonende 65-plussers valt ongeveer 30% tenminste één keer per jaar. Van ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis is dit zelfs 50%. Valincidenten kunnen grote lichamelijke gevolgen met zich meebrengen. Een val kan leiden tot botbreuken of verminderd functioneren. Daarnaast kunnen psychosociale klachten ontstaan. De angst om nog een keer te vallen neemt toe waardoor men onzeker en minder mobiel wordt.

Voorkomen is beter dan genezen! Daarom Beweeg Zeker!

De SFB verzorgt het valpreventieprogramma Beweeg Zeker voor 65 plussers in Berkelland. Het programma gaat in op het beïnvloeden van de meest voorkomende risicofactoren van vallen. Gedurende 12 weken gaan deelnemers 1 uur per week werken aan bewustwording, kennis en vaardigheden rondom het voorkomen van een val. Onderdelen binnen het programma zijn: kracht- en balansoefeningen, opvangen van een val en opstaan na een val. Deelnemers gaan ook thuis actief aan de slag met thuisopdrachten uit het cursusboek.

In iedere kern werken we samen met plaatselijke fysio- en ergotherapeuten. De fysiotherapeut is 1 les aanwezig om tips en advies te geven over de manier van uitvoeren van dagelijkse handelingen en de juiste houding hierbij. De ergotherapeut komt een les verzorgen gericht op het kennismaken en oefenen met hulpmiddelen. Sinds kort zijn wij ook een samenwerking aangegaan met Zlimthuis, zij geven informatie over slimme woonoplossingen. Een onderdeel van het programma is deelnemen aan het bus-uitje naar het beleefhuis van Zlimthuis (gereduceerd bedrag).

Voor wie is het programma bedoeld?

Het programma is bedoeld voor 65-plussers in de gemeente Berkelland. De inhoud staat in grote lijnen vast maar wordt in de uitvoering aangepast aan de individuele deelnemer. Hierdoor kan iedereen meedoen ook als u een rollator of een stok gebruikt. Een groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers.

Kosten

De kosten bedragen €65,- p.p. Hiervoor krijgt u 12 trainingen, een terugkombijeenkomst, een cursusboek en een kopje koffie/thee na elke training.

Wanneer & waar?

We willen ook dit jaar weer van start in diverse kernen in Berkelland. Wilt u deelnemen aan het programma in één van de kernen in Berkelland of wenst u meer informatie, bel of mail de SFB. 0545-476727 of info@sportfederatieberkelland.nl

Susanne van den Berg-Horstman

Combinatiefunctionaris sport, zorg en welzijn

Werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag

Nieuws

NieuwsSeniorenVolwassenen
NieuwsSeniorenVolwassenen