Op weg naar werk en participatie

Medio 2018 is de SFB in Berkelland gestart met ‘sporten voor statushouders’. Het sportprogramma maakt deel uit van het inburgeringsprogramma ‘Op Weg naar Werk en Participatie’. Het idee is dat het statushouders helpt om te participeren in de samenleving. Vanuit de gedachte dat sport een sterk verbindend karakter heeft, is dit aanbod ontstaan: sport als middel voor integratie van statushouders, bijvoorbeeld doordat ze lid worden van een vereniging.

In veel Arabische en Afrikaanse herkomstlanden is het niet of minder gebruikelijk dat kinderen via gymlessen op school kennismaken met sport- en bewegen. Vaak zijn ouders ook niet bekend met de manier waarop sport in Nederland is georganiseerd en is betalen voor sportactiviteiten nieuw. Met name vrouwelijke volwassen statushouder sporten veelal niet of minder door culturele gewoonten en religieuze voorschriften en de meeste ook mannelijke statushouders hebben niet leren zwemmen.

Wensen en behoeften

Om statushouders richting verenigingen te stimuleren leek al snel een brug te ver. Bij een enkeling lukt dit maar dat zijn statushouders die zichzelf in het algemeen goed redden. Een grote uitdaging is om de groep mensen te bereiken die zich níet zelf bij een sportclub melden. Na de eerste ervaring in 2018 kijken we nu beter waar behoeften liggen. Bij vrouwen liggen behoeften vooral bij fietsen en zwemmen. Zij hebben vaak geen rijbewijs. Als ze kunnen fietsen worden ze mobieler en zelfstandiger. En zwemmen is voor ons vanzelfsprekend, voor statushouders niet. Bij mannen liggen de behoeftes meer bij fitness en activiteiten in de sportschool. We zoeken samen met statushouders gericht naar een laagdrempelig sport- beweegaanbod dat bij hen past. Samen wandelen met andere statushouders, wandelen in een bestaande wandelgroep of fietsen in een groepje zijn activiteiten die dan beter aansluiten.

Fietscursus voor beginners en gevorderden

In 2019 zijn we gestart met het organiseren van fietslessen voor beginners. Deze fietscursus vindt plaats in de meivakantie. Deelnemers worden gevraagd om zoveel mogelijk met eigen fiets te komen. Naast veel oefenen op / met de fiets besteden we ook aandacht aan de verkeersregels en hoe je als fietser deelneemt aan het verkeer. De meeste deelnemers lukt het om aan het eind van de twee weken zonder hulp te kunnen fietsen.

In de herfstvakantie organiseren we een fietsvervolgcursus. De focus ligt dan op veilig leren fietsen in de wijk. Tot nu toe zijn alle cursussen gegeven bij Sportwijzer in Eibergen. Afhankelijk van de woonplaats van de meeste deelnemers proberen we geschikte locaties op andere plekken in Berkelland aan te gebruiken.

Zwemaanbod

Voor vrouwen zijn er op zondagmiddag twee zwemgroepen in zwembad het Spilbroek in Neede. Het doel is watervrij worden en leren zwemmen. Waar mogelijk gaan we door tot en met diploma A.

 

 

Dennis Krol

Combinatiefunctionaris sport, zorg en onderwijs

Werkzaam op maandag t/m vrijdag

Nieuws

NieuwsSeniorenVolwassenen
NieuwsSeniorenVolwassenen
NieuwsVolwassenen