Op weg naar werk en participatie

Medio 2018 is de SFB in Berkelland gestart met ‘sporten voor statushouders’. Het sportprogramma maakt deel uit van het inburgeringsprogramma ‘Op Weg naar Werk en Participatie’. Het idee is dat het statushouders helpt om te participeren in de samenleving. Vanuit de gedachte dat sport een sterk verbindend karakter heeft, is dit aanbod ontstaan: sport als middel voor integratie van statushouders, bijvoorbeeld doordat ze lid worden van een vereniging.

In veel Arabische en Afrikaanse herkomstlanden is het niet of minder gebruikelijk dat kinderen via gymlessen op school kennismaken met sport- en bewegen. Vaak zijn ouders ook niet bekend met de manier waarop sport in Nederland is georganiseerd en is betalen voor sportactiviteiten nieuw. Met name vrouwelijke volwassen statushouder sporten veelal niet of minder door culturele gewoonten en religieuze voorschriften en de meeste ook mannelijke statushouders hebben niet leren zwemmen.

Wensen en behoeften

Om statushouders richting verenigingen te stimuleren leek al snel een brug te ver. Bij een enkeling lukt dit maar dat zijn statushouders die zichzelf in het algemeen goed redden. Een grote uitdaging is om de groep mensen te bereiken die zich níet zelf bij een sportclub melden. Na de eerste ervaring in 2018 kijken we nu beter waar behoeften liggen. Bij vrouwen liggen behoeften vooral bij fietsen en zwemmen. Als ze kunnen fietsen worden ze mobieler en zelfstandiger. En zwemmen is voor ons vanzelfsprekend, voor statushouders niet. Bij mannen liggen de behoeftes meer bij fitness en activiteiten in de sportschool. We zoeken samen met statushouders gericht naar een laagdrempelig sport- beweegaanbod dat bij hen past. Samen wandelen met andere statushouders, wandelen in een bestaande wandelgroep of fietsen in een groepje zijn activiteiten die dan beter aansluiten.

Fietscursus voor beginners en gevorderden

In 2019 zijn we gestart met het organiseren van fietslessen voor beginners. Deze fietscursus vindt plaats in de meivakantie. We vragen deelnemers om zoveel mogelijk met eigen fiets te komen. Naast veel oefenen op / met de fiets besteden we ook aandacht aan verkeersregels en hoe je als fietser deelneemt aan het verkeer. De meeste deelnemers lukt het om aan het eind van de twee weken zonder hulp te kunnen fietsen.

In de herfstvakantie organiseren we een fietsvervolgcursus. De focus ligt dan op veilig leren fietsen in de wijk. Tot nu toe zijn de meeste cursussen gegeven bij Sportwijzer in Eibergen. Vorig jaar heeft de cursus voor het eerst plaatsgevonden in Borculo op de parkeerplaats van v.v. Reünie. De theorielessen zijn in deze editie gegeven door het Taalcontact in Borculo, een mooie samenwerking met de taalvrijwilligers. Afhankelijk van de woonplaats van de meeste deelnemers proberen we geschikte locaties op andere plekken in Berkelland te gebruiken. Deelname aan de fietslessen is voor statushouders gratis.

Zwemaanbod

In de zwembaden het Spilbroek in Neede en ’t Timpke in Borculo worden zwemlessen gegeven voor volwassen statushouders. Deze lessen worden op dit moment volledig bekostigd door de gemeente Berkelland. De lessen in ’t Timpke zijn op dinsdag van 17.30 – 18.15 uur, dit zijn gemengde groepen voor zowel mannen en vrouwen. In het Spilbroek in Neede is op de vrijdagochtend om 11.30 uur een zwemgroep speciaal voor vrouwen. Het is toegestaan om tijdens het zwemmen lange kleding en een hoofddoek te dragen, zorg wel dat dit aangesloten kleding is. Het doel van alle lessen is watervrij worden en leren zwemmen. Waar mogelijk  door tot en met diploma A.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden voor statushouders of wilt u zichzelf of een maatje aanmelden voor één van de activiteiten, neem dan gerust contact op via dennis@sportfederatieberkelland.nl of 0545-476727.

Dennis Krol

Combinatiefunctionaris sport, zorg en onderwijs

Werkzaam op maandag t/m vrijdag