Open club en vitale vereniging

Als antwoord op teruglopende ledenaantallen en vrijwilligers zoeken clubs elkaar steeds meer op. Samenwerking is hierbij een sleutelwoord met de Open Club als groeiend gedachtegoed. Een gedachtegoed dat moet leiden tot meer aanbod en reuring bij clubs en op sportparken. Taken samen oppakken, andere doelgroepen die velden of de kantine gebruiken, maar ook elkaar helpen als een andere vereniging vrijwilligers tekortkomt is onderdeel van de open club.

Steeds meer clubs in Berkelland zijn bezig met toekomstbestendigheid en de Open Club-gedachte. Ze denken na over nieuwe / andere doelgroepen en andersoortige abonnementen om hun aanbod beter te laten aansluiten op de veranderende behoefte van sporters. Sporters vragen meer en meer om afwisseling, trends, geen binding en een flexibel aanbod. Ze willen sneller inspelen op deze veranderende behoeften en maatschappelijke ontwikkelingen.

Advies en ondersteuning

Ondanks het feit dat verenigingen zich bewust zijn van deze ontwikkeling blijkt het moeilijk om daadwerkelijk de stap te zetten in het werven van nieuwe doelgroepen of het toewerken naar een multifunctionele accommodatie. Wij kunnen clubs in Berkelland helpen om de Open Club-gedachte om te zetten in actie. We helpen u bij meer samenwerking tussen verenigingen, maatschappelijk ondernemerschap, groei van het kader en innovatie van het aanbod.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

John Willemsen

Combinatiefunctionaris sport, zorg en verenigingen

Werkzaam op maandag t/m vrijdag

Nieuws

NieuwsVerenigingen
NieuwsVerenigingen