Iedereen moet een leven lang kunnen genieten van sport en bewegen. Een veilige sportomgeving is daarbij van groot belang. Dat lijkt vanzelfsprekend maar is het niet altijd. Ook in de sport komen zaken voor die een gevoel van onveiligheid kunnen geven of als niet prettig worden ervaren. Na de inspiratiebijeenkomst Sociaal veilig sportklimaat van januari gaan we praktisch aan de slag met de vier basiseisen, de vier V’s binnen de sportverenigingen. De vier V’s voor veiligheid zijn: Verenigingsbrede gedragscode, Vertrouwenscontactpersoon op de club, Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers, Vakkundig geschoolde trainer-coaches.

In de vier grote kernen van Berkelland organiseren Sport Federatie Berkelland (SFB) en NOC*NSF dit najaar werksessies voor clubs om samen te werken aan de vier V’s. We nodigen bestuursleden en de vertrouwenscontactpersonen (VCP, als deze er zijn) uit van de diverse clubs uit. Niet alle data zijn nog bekend, maar er is wel een datum voor Ruurlo. Op maandagavond 14 oktober (start 19.30 uur) is de eerste werksessie in Ruurlo, in de kantine van vv Ruurlo. Zodra de overige data in Berkelland bekend zijn, zullen we dit communiceren. Deelname aan een werksessie is gratis.

Opgeven voor de werksessie in Ruurlo kan vanaf nu via info@sportfederatieberkelland.nl. Mochten jullie vragen hebben, neem dan contact op met de SFB.

Nieuws

NieuwsSenioren
Nieuws
15 juli 2024
Toptijd!