Inzet sportparkmanager

Op sportpark de Bijenkamp is de sportparkmanager (SPM) Wout Klein Goldewijk vanuit de Sport Federatie Berkelland druk bezig met het levendig(er) houden van het sportpark voor nu en in de toekomst. De SPM en een stuurgroep die bestaat uit bestuurders van de 5 verenigingen werken samen aan ideeën die het sportpark aantrekkelijk(er) maken en ‘reuring creëren’, vooral overdag. Er wordt nauw contact gehouden tussen beide partijen door korte lijntjes en structurele overleggen. Uiteraard is ook het aanboren van mogelijke subsidies een onderdeel van de ideeën.

Bijenkamp Old Stars en Bijenpad

Een mooi voorbeeld is de nieuwe beweeggroep ‘Bijenkamp Old Stars’ die tot stand is gekomen met een subsidie. Twee enthousiaste begeleiders zijn gevonden die de groep 3 ochtenden per week een uur begeleiden in het bewegen. Een ander voorbeeld is het ‘Bijenpad’ dat rondom het sportpark is aangelegd door vrijwilligers. Ook hier ging een succesvolle aanvraag aan vooraf waardoor allerlei onderdelen aan het pad toegevoegd konden worden zoals onder andere natuurlijke speeltoestellen, insectenhotels en een jeu de boules baan. Een officiële en passende opening van dit pad heeft onlangs plaatsgevonden net als een folderboekje dat speciaal voor het Bijenpad is ontworpen en gedrukt.

Naast de praktische voorbeelden heeft de SPM de taak om de samenwerking tussen de clubs op het sportpark te optimaliseren en te versterken. Een mooi voorbeeld hiervan is dat de clubs gezamenlijk hun handen uit de mouwen hebben gestoken voor onder andere de Open Dag, het openstellen van de accommodatie (en trainers) voor een schoolsportdag en het meewerken aan aanbod bij de verschillende clubs voor de ‘Bijenkamp Old Stars’. Voor de Open Dag hebben alle clubs hun deuren opengezet en clinics georganiseerd om hun sport(en) te promoten. Tijdens de schoolsportdag hebben ruim 400 kinderen kennisgemaakt met alle sportmogelijkheden van het sportpark. Een aantal kinderen is door het enthousiasme tijdens die dag teruggekomen voor proeflessen wat uiteindelijk geleid heeft tot een lidmaatschap.

Samenwerking professional en vrijwilligers

Al met al is het de energie die vanuit de SPM en stuurgroep naar voren komt dat het sportpark aantrekkelijk maakt waardoor betrokkenen enthousiast(er) zijn en worden. Hierdoor vergroot het de groep van vrijwilligers die bij meerdere projecten, groot en klein, willen helpen. De SPM heeft hier een groot aandeel in, maar zonder de inzet van de (vrijwilligers en bestuurders van de) clubs kan dit niet gerealiseerd worden. Ook kijkend naar het waarborgen van de gerealiseerde projecten in de toekomst is de inzet van deze clubs en personen onmisbaar.

Voor de toekomst liggen er nog voldoende plannen en uitdagingen om het sportpark meer gevuld te krijgen en dus meer toekomstbestendig te maken. De samenwerking tussen SPM en stuurgroep van de Bijenkamp verloopt positief. Dit verspreidt zich ook binnen de clubs waardoor het draagvlak en enthousiasme blijft groeien. Gevolg daarvan is dat er weer nieuwe energie blijft komen om nieuwe projecten, gezamenlijk, te gaan realiseren.