In de afgelopen jaren is er snel meer aandacht gekomen voor het veilig kunnen deelnemen in de maatschappij maar ook het veilig kunnen sporten staat steeds meer in de belangstelling. In de missie visie van de Sport Federatie Berkelland staat dat wij ons inzetten voor veilig bewegen en sporten in de gemeente Berkelland. Daarom willen we via dit onderzoek onder Berkellandse sportverenigingen de volgende zaken inventariseren:

  • Of er sprake is van actief beleid rondom een veilig sportklimaat en hoe dat is ingericht;
  • Of er behoefte is aan aanvullend beleid en of de SFB een faciliterende rol kan vervullen;
  • Of er sprake is geweest van sociaal maatschappelijk onveilig / grensoverschrijdend gedrag;
  • Of er behoefte is aan het werken met een lokale vertrouwenspersoon

Wij hebben de vragenlijst via mail gestuurd aan sportverenigingen in Berkelland en vragen clubs om de lijst door te sturen naar de persoon binnen de club die van het thema veilig sportklimaat binnen de club het meest op de hoogte is. Wij benaderen zowel verenigingen die deel uitmaken van de Sportkoepel Berkelland als verenigingen daarbuiten die in ons bestand staan. De uitkomsten willen we tijdens onze najaars ALV (eind oktober) presenteren. Daarom zijn clubs gevraagd om de antwoorden uiterlijk vrijdag 15 september te retourneren.

Heeft uw vereniging de lijst niet ontvangen en wilt u toch graag meewerken aan deze inventarisatie. Gebruik dan onderstaande link om de lijst in te vullen. Mochten er vragen zijn neem dan contact met ons op via info@sportfederatieberkelland.nl

Link naar vragenlijst: https://forms.gle/wUbHNZjzNu7WtreT8