Graag nodigen wij aangesloten sportverenigingen uit voor onze voorjaarsvergadering die wordt gehouden op maandag 31 mei a.s. De vergadering vindt plaats via MS teams en start om 19.30 uur.

We kijken met clubs terug naar 2020 en bespreken de jaarstukken van 2020. Tevens is aanwezig wethouder Bosman die in zal gaan op actuele ontwikkelingen in de sport vanuit de gemeente Berkelland.

Er is altijd ruimte voor agendapunten vanuit de clubs. Vanuit de SFB willen we het in ieder geval hebben over de effecten van de coronamaatregelen en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Clubs kunnen zelf ook agendapunten aandragen.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen / ingekomen stukken
  3. Verslag 26 oktober 2020
  4. Jaarrekening SFB 2020
  5. Jaarverslag SFB 2020
  6. Agendapunten voor/door sportverenigingen
  7. Informatie door wethouder sport gemeente Berkelland
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Wilt u voor de 24e aangeven òf u aanwezig bent? U ontvangt dan uiterlijk maandag 31 mei de link. Graag reageren via info@sportfederatieberkelland.nl  of tel. 0545-476727.