Sportverenigingen staan voor andere uitdagingen dan 10 jaar geleden. Het clublandschap is en wordt complexer en vraagt veel van bestuurders en vrijwilligers. Leden worden kritischer en vragen om afwisseling en flexibiliteit in aanbod. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en te behouden. Steeds minder vrijwilligers willen zich voor langere tijd vastleggen en dat leidt tot problemen in de organisatie. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit worden sportverenigingen geconfronteerd met de vraag om andere maatschappelijke taken op zich te nemen, nieuwe doelgroepen te bedienen en hun primaire proces daarop in te richten. Kortom de druk op sportclubs is enorm groot.

Team verenigingsondersteuning

De SFB kan sportverenigingen in Berkelland hierbij helpen. Wij bieden advies en ondersteuning bij bestuurlijke en organisatorische taken en/of de organisatie van sportactiviteiten. Dit kan gaan om incidenteel ‘ad hoc’ enkele ondersteuningsuren maar ook om een ondersteuning voor langere tijd en enkele uren per week. Een van de medewerkers komt op gesprek en bepaalt samen met de club welke ondersteuning nodig is.
Naast het opzetten van een adviestraject zetten we ook in op gespecialiseerde begeleiding zoals bijvoorbeeld het werven en behouden van leden en vrijwilligers en het coachen van technisch kader op pedagogisch terrein. Bij complexe vraagstukken vraagt een proces soms om specialistische ondersteuning. Dit kan door één van onze medewerkers maar ook door externe experts worden ingevuld. Door gebruik te maken van het lokaal sport akkoord zijn er mogelijkheden om deze experts gratis in te zetten. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de club.

Ondersteuning bij samenwerking op sportparken of in kleine kernen

Als antwoord op teruglopende ledenaantallen en vrijwilligers zoeken clubs elkaar steeds meer op. Samenwerking is hierbij een sleutelwoord dat moet leiden tot meer aanbod en reuring bij clubs en op sportparken of in sporthallen. Taken samen oppakken, andere doelgroepen die velden of de accommodatie gebruiken maar ook elkaar helpen als een andere vereniging vrijwilligers tekortkomt zien we steeds meer als een oplossing voor knelpunten.

Ondanks het feit dat verenigingen zich bewust zijn van deze ontwikkelingen blijkt het moeilijk om daadwerkelijk de stap te zetten in het werven van nieuwe doelgroepen of het toewerken naar een multifunctionele accommodatie. Wij kunnen clubs in Berkelland helpen om plannen om te zetten in actie. We helpen u bij meer samenwerking tussen verenigingen, maatschappelijk ondernemerschap, groei van het kader en innovatie van het aanbod.

Inzet professionele sportparkmanagers

Op meerdere buiten- en binnensport locaties, maar ook in enkele kleine kernen in Berkelland hebben sportverenigingen op deze wijze al hun krachten gebundeld. Dit doen zij samen met onze sportparkmanagers (SPM). De SPM is het gezicht en aanspreekpunt voor veel partijen, zoekt de samenwerking met gebruikers en organisaties en benut de gezamenlijke kracht van sportverenigingen door nieuwe gebruikers aan te trekken en het sportpark sterk en aantrekkelijk te positioneren binnen de kern van Berkelland. Zij zorgen ervoor om met hun expertise, vaardigheden en professionaliteit de wensen van de betrokken sportverenigingen én bewoners in de kern te vervullen. Dit gaat om het begeleiden en ondersteunen van processen, uitvoeren van taken, verbinding leggen met maatschappelijk en sociale organisaties en meer.

Ondersteuning nodig?

Een groot deel van de SFB ondersteuning wordt gesubsidieerd vanuit de brede regeling combinatiefuncties. Hiermee kunnen we heel wat clubs of parken ondersteunen. De subsidie is niet geheel kostendekkend en vraagt daarom nog wel een eigen bijdrage van verenigingen die ligt rond de €15 per uur dat de SFB ondersteuning biedt. Heeft uw vereniging ondersteuning nodig of bent u benieuwd wat de SFB voor uw vereniging kan betekenen? Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. Neem dan contact met ons op via info@sportfederatieberkelland.nl of 0545-476727