De gemeente Berkelland krijgt geld van het Rijk om horecaondernemers en vrijwilligersorganisaties die worden getroffen door de nieuwe coronamaatregelen te ondersteunen.

U wordt als horecaondernemer en/of vrijwilligersorganisatie getroffen door de nieuwe coronamaatregelen. U moet onder andere bij de ingang/toegang coronatoegangsbewijzen controleren. Daar moet u soms extra beveiligers voor inhuren of vrijwilligers voor oproepen. Om u tegemoet te komen in de daarvoor te maken kosten is een subsidieregeling gemaakt. De volgende kosten komen daarvoor in aanmerking:

  1. In het geval van een horecaondernemer: de werkelijk gemaakte kosten exclusief BTW voor de inhuur van beveiligers op basis van een kopie van de factuur.
  2. In het geval van een vrijwilligersorganisatie: voor de inzet van een vrijwilliger een bedrag van € 10,- per uur.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u de volgende stappen via de link Subsidieregeling compensatie kosten controle toegangsbewijs – Gemeente Berkelland doorlopen:

  1. Voorafgaand aan de inzet van de beveiligers of vrijwilligers moet het voornemen tot inzet van vrijwilligers of beveiligers voor de controle van coronacontrolebewijzen worden gemeld aan coronavragen@gemeenteberkelland.nl.
  2. De gemeente neemt contact op met de aanvrager en bespreekt de te nemen maatregelen. Deze worden vervolgens schriftelijk via de mail bevestigd.
  3. Daarna kan de subsidie aangevraagd worden.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar coronavragen@gemeenteberkelland.nl.

Nieuws

NieuwsSenioren
Nieuws
15 juli 2024
Toptijd!