Enige tijd geleden kregen we de vraag voorgelegd of de Sport Federatie Berkelland een rol kan spelen bij het centraler organiseren van AED’s (Automatische Externe Defibrillators) binnen de sport met name op het gebied van onderhoud en ondersteuning. Het antwoord daarop is zowel ja als nee.

Stichting AED in Berkelland

Onlangs is er, mede op ons initiatief, gestart met het opzetten van een AED-stichting in de gemeente Berkelland. Het doel van deze stichting is om als centraal aanspreekpunt te fungeren voor AED’s in de gemeente en om de dekking van het AED-netwerk te bevorderen. Aangezien de AED een burgerinitiatief is, moet de stichting worden opgezet vanuit de gemeenschap. Momenteel is er een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit de gemeenschap die de stichting vormgeven. De SFB is samen met de gemeente Berkelland, nauw betrokken bij dit proces. Als het oprichten van de stichting succesvol verloopt, is de SFB niet meer direct betrokken hierbij. Natuurlijk behartigen wij de belangen van verenigingen en kunnen we optreden als intermediair richting de stichting of andere relevante partijen. Hoewel het formaliseren van de stichting naar verwachting nog enige tijd zal vergen, zijn de vooruitzichten positief. Zodra de stichting is opgericht, beschikt zij over de benodigde expertise om AED vragen adequaat te beantwoorden en indien nodig ondersteuning te bieden.

Hartslag.nu

Hartslag.nu is de centrale (landelijke) organisatie die zorgt voor informatievoorziening en ondersteuning. Als de AED bij hartslag.nu is aangemeld, ontvang je via hen berichten over de status van de AED, inclusief herinneringen voor onderhoudscontroles. We raden dan ook aan om, indien nog niet gedaan, de AED aan te melden bij hartslag.nu en regelmatig het hartslag.nu-account te controleren. Veel algemene vragen kunnen door hartslag.nu worden beantwoord of zijn te vinden op hun website. Zodra de lokale stichting is opgericht, ontvangt zij ook informatie van hartslag.nu en neemt zij een deel van de taken van hartslag.nu op lokaal niveau over.

AED vragen op dit moment?

Op dit moment is de precieze vorm van de stichting nog niet bekend, dus we kunnen nog niet met zekerheid zeggen welke rol en taken de stichting gaat vervullen. Wanneer er specifieke vragen zijn die op korte termijn beantwoord moeten worden, neem dan contact met op met de SFB. We kijken of we deze kunnen beantwoorden, eventueel met ondersteuning vanuit de werkgroep of we adviseren te wachten totdat de stichting actief is.