Aanleiding en voorbereiding

In de tweede helft van 2018 heeft de Sport Federatie Berkelland in opdracht van de gemeente Berkelland een onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit van sportverenigingen. Na dit onderzoek is er vanuit Sportpark de Bijenkamp een klankbordgroep opgericht. In samenwerking met de SFB is een plan van aanpak gemaakt en een aanvraag gedaan voor subsidie vanuit het transformatiefonds.

Plan van aanpak

Het projectplan ‘Vitaal Sportpark de Bijenkamp’ omvat twee deelprojecten:
1.    fysieke aanpassingen richting meer gezamenlijke uitstraling en openheid en
2.    diverse initiatieven om de bezetting en het gebruik van het sportpark te vergroten met nieuw aanbod en nieuwe doelgroepen

Punten vanuit deze twee deelprojecten:
*gezamenlijk (groen)onderhoud
*vergroten vindbaarheid en bereikbaarheid
*ontwikkeling centrale website, communicatiekanalen en uitstraling
*dagbesteding
*combi-abonnement/-arrangementen
*Bijenkamp als ontmoetingsplek voor senioren
*samenwerking met Eibergse- en regionale ondernemers

Dit plan van aanpak in het kader van een toekomstbestendig en vitaal sportpark is door de gemeente Berkelland gehonoreerd met een subsidie van € 25.000,=

Aanstellen Sportparkmanagers vanuit SFB

Om het plan van aanpak uit te gaan voeren heeft de stuurgroep overeenstemming bereikt met de Sport Federatie Berkelland voor de inzet van een sportparkmanager. De hulp van vrijwilligers bij het realiseren van het plan van aanpak is natuurlijk onontbeerlijk. Vanuit de Sport Federatie Berkelland zijn medewerkers Quenda Kuitert en Wout Klein Goldewijk aangesteld in een duofunctie. Hierbij schakelen zij waar nodig hulp in van collega’s in hun expertisegebied. Vanaf september gaan zij 12-14 uur per week aan de slag. In de loop van het seizoen hopen we meer te kunnen vertellen over nieuwe initiatieven die we samen met clubs gaan opzetten.