De Sport Federatie Berkelland is een stichting opgericht in 2007 door de vier lokale sportfederaties uit Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. De SFB wordt geleid door een bestuur dat verantwoording aflegt aan de aangesloten sportverenigingen die lid zijn van de SFB. Het bestuur heeft dagelijkse verantwoordelijkheid gedelegeerd aan het beroepsteam die in heel Berkelland werkzaam is. Het team bestaand uit een teamleider, 11 buurtsportcoaches /combinatiefunctionarissen en een administratieve kracht. Alle communicatie en dagelijkse uitvoering verloopt via het beroepsteam.

 

Dat de sportdeelname in Berkelland hoger ligt dan het landelijk gemiddelde is natuurlijk mooi en dat willen wij graag zo houden. Hiervoor is ook bestuurlijke kracht nodig. Sporten is belangrijk voor de gehele maatschappij. Mensen die sporten voelen zich fysiek vaak beter en zijn minder vaak ziek. Sport is sociaal, je ontmoet er anderen en sport heeft invloed op fitheid en gezondheid. Vanwege de positieve effecten is het van belang dat deelname aan sport in Berkelland gestimuleerd blijft worden.

 

Graag zien wij het bestuur uitgebreid worden. Hoe mooi is het om als vrijwilliger jouw kennis, kunde en ervaring aan te wenden om de sport in Berkelland op bestuurlijk vlak te versterken. Voor nu, maar ook voor behoud in de toekomst. Op gezette tijden zijn er bestuursvergaderingen, wordt ambtelijk overleg gevoerd met de Gemeente Berkelland en is een voor- en najaarsvergadering voor alle aangesloten sportverenigingen.

 

Ben jij degene die de sport in Berkelland bestuurlijk wil komen versterken? Stuur dan een e-mail naar info@sportfederatieberkelland.nl of bel naar 0545-476727 voor meer informatie.