Maandagavond 30 mei j.l. zijn tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Sport Federatie Berkelland bij Prinsen in Haarlo drie nieuwe bestuursleden benoemd. Het SFB bestuur bestaand uit Ankie Droppers, Stefan Ormel, Michel Stoverink en Herbert Wensink breidt hiermee uit naar 7 leden. De nieuwe bestuursleden Peter Brugman, Gerard Otten en Ronald Treijtel stelden zich aan de aanwezigen voor en werden per acclamatie gekozen. Met deze uitbreiding is het SFB bestuur nog beter in staat om de contacten met sportverenigingen te verstevigen, zijn alle grote kernen van Berkelland in het bestuur vertegenwoordigd en kan gebruik gemaakt worden van de expertise van 7 bestuursleden op verschillende terreinen.

Hieronder een verslag van de vergadering

Jaarrekening en jaarverslag 2021

Tweemaal per jaar houdt de SFB een algemene leden vergadering. De voorjaarsvergadering behelst de verantwoording over het afgelopen jaar waarin penningmeester Stefan Ormel de cijfers toelicht en teamleider Gerrie Schäperclaus ingaat op het inhoudelijk werk van de SFB in 2021. Regulier staat de bestuursverkiezing bij de najaarsvergadering op de agenda. Het vertrek van Jan Zappeij en het terugtreden van Michel Stoverink als voorzitter noopte het bestuur naar vervanging te zoeken en de verkiezing naar voren te halen. Michel Stoverink blijft als algemeen bestuurslid in het bestuur. Secretaris Herbert Wensink die de vergadering ad interim leidde blijft tot eind 2023 in het bestuur voor een goede overdracht. Peter Brugman wordt de nieuwe SFB voorzitter. Na de benoeming gaf Herbert namens het bestuur aan enorm verheugd te zijn over het toetreden van Peter, Gerard en Ronald en wenste hen veel succes en plezier bij de SFB.

Vergaderingen bij de clubs

Een van de speerpunten van het nieuwe bestuur is haar vergaderingen fysiek bij de leden te organiseren. Voor de SFB een mooie kans om clubs beter te leren kennen en voor clubs de actualiteit vanuit de SFB te volgen. Dat kan bij individuele verenigingen maar ook op gezamenlijke sportparken of in kleine kernen. Sportverenigingen kunnen zich hiervoor melden. SFB gaat zelf ook pro actief contact leggen.

Kennismaking nieuwe wethouder en combinatiefuncties 22-26

Op de agenda stond ook de kennismaking met de nieuwe wethouder sport van Berkelland. Helaas kwam deze vergadering hiervoor te vroeg. Het nieuwe college wordt begin juni geïnstalleerd. In de najaarsvergadering nodigen we opnieuw de nieuwe wethouder uit voor een kennismaking met de clubs. Het SFB bestuur heeft driemaal per jaar een regulier overleg met de wethouder en verwacht op korte termijn kennis te kunnen maken. Een van de belangrijke onderwerpen dan is de invulling van de combinatiefuncties. Onlangs heeft de gemeente de SFB 6,0 fte gegund om in te zetten voor het versterken van de toekomstbestendigheid van verenigingen, het stimuleren van beweging voor kwetsbare doelgroepen en het werken aan gezonde actieve generatie. De komende vier jaren gaan we SFB samen met de gemeente Berkelland, partners in zorg en onderwijs en sportverenigingen werken aan deze doelstellingen. Tijdens de ALV is al ingegaan op de kansen voor clubs. Alle leden ontvangen binnenkort een schrijven hierover.

Thema grensoverschrijdend gedrag

Na de pauze werd het programma voortgezet met het thema grensoverschrijdend gedrag. Vertrouwenscontactpersoon (VCP) Marlies Stoteler gaf een inleiding over haar functie bij VIOS Beltrum en de zaal werd betrokken via stellingen en vragen. Aan het eind werd duidelijk dat het thema veelomvattender is dan gedacht en dat clubs op verschillende manieren invulling geven. Aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag willen clubs meer aandacht besteden. De SFB komt met een verdiepende avond op dit thema.

 

Meer info over grensoverschrijdend gedrag: neem contact op met Nienke Maas: nienke@sportfederatieberkelland.nl

Meer info over combinatiefuncties: neem contact op met Gerrie Schäperclaus: gerrie@sportfederatieberkelland.nl

Of 0545-476727.