De voetbalverenigingen EGVV, VV GSV ’63, Sportclub Haarlo, VV Noordijk en VV Reünie gaan met ingang van het seizoen 21-22 samenwerken op jeugdgebied. Na verkennende gesprekken bleek er voldoende draagkracht een samenwerking op jeugdgebied verder vorm te geven. De SFB gaat dit uitvoeringstraject begeleiden. Er waren al diverse jeugdsamenwerkingen tussen deze clubs, maar nu wordt het groter aangepakt.

Voor diverse voetbalverenigingen in Berkelland wordt het steeds moeilijker kinderen op hun eigen niveau te laten voetballen met leeftijdgenoten. Daarnaast wordt het steeds complexer om goede begeleiding voor de teams te organiseren. Door deze samenwerking ontstaat er een grotere groep jeugdleden waarmee het mogelijk is voetbal op ieder niveau aan te bieden. Ook wordt het voor ambitieuze kaderleden aantrekkelijker zich te binden aan deze samenwerking. Het is de bedoeling dat de voetbalverenigingen een overeenkomst ‘Samenwerkende Jeugdopleiding’ (SJO) aangaan. Dit betekent dat de gezamenlijke jeugdafdelingen en onder een nieuwe naam en een nieuw tenue bij de KNVB worden ingeschreven.

Als voorlopige naam is UNO ’21 gekozen wat staat voor Uut Noaberschap Ontstoan 2021. Als SFB willen de clubs feliciteren met deze mooie samenwerking en wensen we hen veel succes toe!