Programma Sportontdekking

Dit schooljaar heeft Sport Federatie Berkelland voor het eerst het programma “Sportontdekking” uitgevoerd om leerlingen in het basisonderwijs op een nieuwe manier te stimuleren om een actieve leefstijl te omarmen die bij hen past. Het programma wordt geleid door vakleerkrachten bewegingsonderwijs van Sport Federatie Berkelland, die verantwoordelijk zijn voor gymlessen van groep 3 tot en met groep 8 op 15 basisscholen in de gemeente.

Meer dan 1100 leerlingen hebben vragen beantwoord over hun “sportloopbaan” als onderdeel van het Sportontdekking-programma. De vragen varieerden van behaalde zwemdiploma’s tot de sporten die ze beoefenen en hoe leuk ze die vinden. “Het is voor ons belangrijk om te weten hoe we elke leerling kunnen ondersteunen. Soms geven leerlingen aan dat ze hun huidige sport niet meer leuk vinden en iets anders willen proberen. Door verder te vragen, blijkt dan bijvoorbeeld dat er iets specifieks is voorgevallen. Het kan ook zijn dat ouders niet genoeg financiële middelen hebben om hun kind te laten sporten, en in zulke gevallen kunnen wij helpen. Het programma Sportontdekking geeft ons inzicht in deze situaties”, aldus Quenda Slotman, teamcoördinator jeugd bij Sport Federatie Berkelland.

Ruim 80% is sportief actief, voetbal en gym zijn de grootste sporten

De antwoorden van de leerlingen geven ook inzicht in de sportdeelname in de gehele gemeente en zijn gepubliceerd in een rapport van Sport Federatie Berkelland. Uit het rapport blijkt dat maar liefst 83% van alle leerlingen actief deelneemt aan een sport. Landelijk gezien is 78% van kinderen in de basisschoolleeftijd lid van een sportvereniging (bron: Sport en bewegen in cijfers). Hoewel voorzichtigheid geboden is bij dergelijke vergelijkingen, lijkt het percentage leerlingen dat in de gemeente Berkelland een sport beoefent hoger te liggen dan het landelijk gemiddelde. Deze positieve sportdeelname in Berkelland zien we ook terug in de lidmaatschapscijfers van NOC*NSF.

Volgens het rapport is voetbal de meest populaire sport onder de leerlingen, gevolgd door gymnastiek, dans, paardrijden en vechtsporten. Leerlingen zijn zeer positief over de sport die ze beoefenen en beoordelen deze gemiddeld met een 4,5 op een schaal van 5, wat aangeeft dat ze de sport (heel) leuk vinden.

Niet sporters willen graag sporten

Veel leerlingen die niet sporten, zijn nog bezig met zwemlessen. Na het afronden van de zwemlessen neemt de sportdeelname toe. Van de leerlingen is 83% sportief actief, wat betekent dat ze minstens aan één sport deelnemen. Als we sportdeelname en zwemlessen samenvoegen, blijkt zelfs dat 92% van de leerlingen zwemles volgt, een sport beoefent of beide doet. Dat is maar liefst 9 op de 10 leerlingen!

Quenda benadrukt de praktische waarde van het programma. “Uit het rapport blijkt dat 82% van de niet sportende kinderen dat wel graag zouden willen doen. Er zijn dus blijkbaar drempels die de leerlingen weerhouden om te sporten. Daar zetten wij specifieke acties op in. Zo hebben we een sport- en beweegboom ontwikkeld, dat is een stroomschema met een oplossing voor verschillende soorten drempels die kinderen of hun ouders kunnen ervaren. We zien ook kansen voor de nieuwe sportcarrousel, een programma van 8-weken waarbij kinderen na schooltijd elke week kennis kunnen maken met een andere sport”.

Nuttige info voor de toekomst

Gerrie Schäperclaus, teamleider van Sport Federatie Berkelland, is verheugd over de resultaten van het rapport: “Het was voor ons de eerste keer dat we de gegevens op deze manier hebben verzameld. Het is niet alleen zeer nuttige informatie voor ons dagelijks werk, maar we zien ook het potentieel om het effect van onze inspanningen te kunnen volgen. We zijn van plan om het programma Sportontdekking verder te ontwikkelen in toekomstige edities, zodat we leerlingen nog beter kunnen ondersteunen. We vinden namelijk dat elk kind moet kunnen sporten.”

U kunt het rapport lezen via de volgende link: Sportontdekking in CIJFERS 2023

Nieuws

NieuwsSenioren
Nieuws
15 juli 2024
Toptijd!