In het najaar stond er een fysieke basiscursus training geven gepland. Verenigingstrainers konden zich hiervoor aanmelden. Gezien de huidige corona maatregelen kon de geplande ‘’fysieke’’ cursus helaas niet doorgaan. Vanuit de gymvereniging Borchlo gaven de trainers aan dit erg jammer te vinden. In overleg hebben we daarom besloten de cursus alsnog door te laten gaan, maar dan online.

Inhoud online training

Op woensdag 15 december is de basiscursus alsnog doorgegaan voor de trainers van Borchlo. SFB buurtsportcoaches Jord Klein Gunnewiek en Thomas ten Lohuis hebben in korte tijd de fysieke cursus omgebouwd tot een online training. Tijdens deze cursus kwamen net als bij de fysieke cursus de inzichten in trainerschap, jij als trainer/ coach/ begeleider, praktische tips en omgang met ouders aan bod. Door middel van het programma LessonUp was het mogelijk om ook online veel interactie te hebben tussen trainers en cursusleiders.

We zijn de training gestart met de kernwaarden die trainers zelf belangrijk vinden: Wat vind ik goed aan mijn lessen en waar liggen verbeterpunten? Door hier verder op in te gaan, kwamen er mooie tops en tips naar voren. Hier bleek namelijk dat veel tops juist bij de tips van een ander(en) stonden en andersom. Een concrete aanbeveling was dat trainers bij een collegatrainer mee gaan lopen om de sterke punten van deze trainer op te pakken die voor hem of haarzelf minder sterk zijn.

Rond de voorjaarsvakantie is er weer een terugkoppeling. Wat hebben trainers van hun collega overgenomen en wat gaan ze in hun eigen training hiervan toepassen? Daarnaast willen we ook graag weten in hoeverre de leerpunten van de online training invloed hebben gehad op de manier van training geven.

Aan het einde van de training gaven de trainers van Borchlo aan de cursus als zeer nuttig en prettig ervaren te hebben. Ondanks dat de online cursus twee uur duurde ging de tijd snel voorbij en waren er veel leerzame momenten.

Meer informatie

Wil jullie vereniging meer informatie of een versterking van het technisch kader (trainers en coaches) tijdens deze coronaperiode? Laat het ons weten, dan kunnen wij weer een training inplannen. Deze basiscursus training geven bestaat uit 1 of 2 avonden en kunnen we voor 1 of meerdere clubs (en trainers) tegelijk organiseren. Het is juist leuk en goed als er interactie is vanuit verschillende clubs en takken van sport. Ander groot voordeel van de onlinecursus: het deelnemersaantal maakt niet uit! We hopen jullie snel te zien. Neem contact op met Jord Klein Gunnewiek, jord@sportfederatieberkelland.nl