Nieuwe aanpak

Sinds 2018 organiseert de SFB fietslessen voor volwassen nieuwkomers die in hun land van herkomst nooit hebben leren fietsen. Gedurende 2 weken kregen deelnemers praktische en theoretische fiets- en verkeerslessen. Uit onze ervaring is gebleken dat de periode van 2 weken over het algemeen te kort is om duurzaam te leren fietsen. Het fietsen op afgesloten terrein hebben ze dan meestal redelijk onder de knie, maar om veilig te kunnen fietsen in het verkeer zijn ze dan nog niet bekwaam genoeg.

In samenwerking met verschillende partijen in de gemeente Berkelland gaan wij daarom de fietslessen breder aanpakken. Het doel van de nieuwe fietslessen is het aanleren van theoretische en praktische fietsvaardigheden om de deelnemers veilig te laten deelnemen aan het verkeer. Op deze manier werken we ook indirect aan de integratie van de doelgroep. Deelnemers zijn niet meer afhankelijk van het openbaar vervoer in de gemeente, hierdoor zijn ze flexibeler en kunnen ze makkelijker deelnemen aan sportieve, sociale en/of werk-gerelateerde activiteiten.  

Praktische lessen in de meivakantie

Dit doel willen wij bereiken door in de meivakantie (25 april tot 6 mei) met de deelnemers op een afgesloten terrein te oefenen met fietsen onder begeleiding van onze eigen buurtsportcoaches en vrijwillige fietsmaatjes. De fietsvaardigheden leren wij de deelnemers stapsgewijs aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van instructies van Veilig Verkeer Nederland. Na de meivakantie gaat het programma nog 10 weken door. De deelnemers worden gekoppeld aan een maatje uit de gemeente waarmee ze wekelijks oefenen met fietsen. De maatjes worden gekoppeld met behulp van de contactpersoon van Team Vluchtelingen van de gemeente Berkelland.

Theorieles door TaalContact

Naast het praktische gedeelte krijgen de deelnemers ook wekelijks een theorieles via vrijwilligers van TaalContact Borculo. TaalContact is een stichting die nieuwkomers in Berkelland ondersteunt in het leren van de Nederlandse taal. De eerste theorielessen vinden 2 weken voor de start van het praktische gedeelte plaats om de basisbegrippen rondom de fiets te bespreken. De overige 12 weken staan de theorielessen in het teken van de verkeersregels en het deelnemen aan het verkeer als fietser.  

Fietsexamen

Het officiële programma wordt in de eerste week van de zomervakantie afgesloten met een examen en hopelijk met het behalen van een diploma. Na het examen is het natuurlijk mogelijk om te blijven oefenen met het fietsmaatje.

Opgeven of meer informatie

Opgeven voor de fietslessen of meer informatie over de cursus kan bij Dennis Krol, dennis@sportfederatieberkelland.nl