Op woensdag 15 november houdt de SFB haar najaarsvergadering voor de aangesloten sportvereniging. De uitnodiging is via de mail aan sportverenigingen gestuurd. Hieronder nog een keer de agenda. We ontvangen graag uiterlijk 8 november de aanmeldingen voor deze avond via info@sportfederatieberkelland.nl.

Aangezien Herbert Wensink tijdens deze vergadering aftreedt als bestuurslid, zoeken we zo spoedig mogelijk een nieuw bestuurslid. Mogelijke kandidaten graag bij het bestuur van de SFB bekend stellen. Als u zelf een agendapunt wil inlassen, graag uiterlijk 8 november 2023 aanleveren bij het bestuur.

Datum: Woensdag 15 november 2023
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: HCR Prinsen Haarlo

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Concept Verslag ALV 31 mei 2023 (meegestuurd)
4. Agendapunten vanuit de gemeente Berkelland
– Sport- beweegvisie – ontwikkelingen en zaken als subsidiebeleid
– Herijking sportakkoord
5. Afronding Werkgroep WBTR voor SFB
6. Jaarplan 2024
7. Begroting 2024
PAUZE
8. Bestuursverkiezing
– Aftredend niet herkiesbaar: Herbert Wensink
– Aftredend herkiesbaar: Gerard Otten
9. Agendapunten verenigingen
– Presentatie SFB als belangenbehartiger
– Inventarisatie stijgende energietarieven en verduurzamingstraject
10. Rondvraag
11. Sluiting