Maandag 25 oktober houdt de SFB haar najaarsvergadering voor aangesloten sportverenigingen. We gaan voor het eerst sinds anderhalf jaar weer fysiek vergaderen bij Prinsen in Haarlo. Voor de pauze komen de vaste agendapunten als het jaarplan en de begroting 2022 aan bod. Wethouder sport Anjo Bosman is aanwezig om de clubs bij te praten over actuele ontwikkelingen in/voor de sport in Berkelland. Ook kunnen clubs zelf agendapunten aandragen, graag voor de 22e.

Na de pauze: ‘Een rondje langs het sportlandschap van Berkelland’

Na een korte pauze doen we ‘een rondje langs de velden’. In de afgelopen tijd zijn er in het Berkellandse sportlandschap ondanks coronabeperkingen mooie nieuwe initiatieven gestart o.a. vanuit het transformatiefonds en het lokale sportakkoord maar ook al eerder vanuit samenwerking in kleine kernen. We laten verschillende bestuurders van sportverenigingen en andere maatschappelijke  organisaties uit Berkelland aan het woord. Misschien voor uw club, kern of sportpark een inspiratie en interessant om kennis van te nemen.

Deelnemen

Als u de 25e aanwezig bent, ontvangen we graag voor 22 oktober een aanmelding via info@sportfederatieberkelland.nl. Geef daarin aan uw naam, emailadres en namens welke vereniging u deelneemt. Denkt u aan uw ID kaart en een coronapas / geldige corona QR code?

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen / ingekomen stukken
 3. Verslag ALV 26 okt 2020 (meegestuurd)
 4. Jaarplan 2022
 5. Begroting 2022
 6. Bestuursverkiezing
 7. Informatie wethouder sport
 8. Agendapunten verenigingen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting en korte pauze
 11. ‘Een rondje langs het sportlandschap van Berkelland’