Méér dan 10% van de Haarlose inwoners was woensdag 28 februari aanwezig bij de brainstormavond over de toekomst van Haarlo in Kulturhus ’t Stieltjen. Maar liefst 72 van de 715 inwoners in de leeftijd variërend van 9 t/m 76 jaar hebben actief meegedacht over ontmoeten, bewegen en cultuur en de toekomst van Haarlo. De grote betrokkenheid van de inwoners gaf de urgentie aan van het samen kijken naar mogelijkheden om Haarlo toekomstbestendig te maken en te houden. Onder begeleiding van medewerkers van de Sport Federatie Berkelland, Culturije, Jimmy’s en de Gemeente Berkelland werden deelnemers uitgedaagd om na te denken over draagvlak dat al bestaat in Haarlo en nog steeds werkt èn over nieuwe dromen en haalbare doelen.

De avond startte met het delen van warme herinneringen en gedachten tijdens de ‘memory lane’. Vervolgens werd de focus verlegd naar de ‘future lane’ waar deelnemers brainstormden over wat er nodig is om Haarlo te laten bloeien in de komende jaren. Uit deze uitwisseling van ideeën zijn zes werkgroepen ontstaan, gericht op:

  • Samenwerking tussen verenigingen
  • Communicatie en saamhorigheid in de kern
  • Woningen voor jong en oud
  • Samenwerking tussen school en andere partijen
  • Activiteiten voor jeugd en jongeren
  • Zomerfeest

De avond werd gekenmerkt door een enorm enthousiasme en een actieve inzet van alle deelnemers. Het was inspirerend om te zien hoe de gemeenschap samenkwam om na te denken over de toekomst van hun dorp. We kijken uit naar het vervolg waarin wij met de werkgroepen aan de slag gaan. De Haarlose jeugd en jongeren bedanken we voor het actief flyeren in Haarlo. We zijn ook dank verschuldigd aan Haarlo’s Belang voor de ondersteuning bij de werving van inwoners en het beschikbaar stellen van de accommodatie.

Wij nodigen inwoners van Haarlo die deze avond hebben gemist maar graag willen aansluiten bij één van de werkgroepen van harte uit om contact op te nemen met Sport Federatie Berkelland via e-mail op info@sportfederatieberkelland.nl of telefonisch via 0545-476727.

 

Nieuws

NieuwsSenioren
Nieuws
15 juli 2024
Toptijd!