De al maar stijgende energielasten zetten de sport financieel onder druk. Dit leidt ertoe dat sommige verenigingen zich nu al genoodzaakt voelen de contributie te verhogen en ingrijpende maatregelen te nemen zoals b.v. het invoeren van een doucheverbod. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien verenigingen dit jaar al een contributiestijging doorvoerde.  De helft van de clubs verwacht op korte termijn hetzelfde te moeten doen. Voor deze clubs kan dit ledenverlies tot gevolg hebben, met alle negatieve gevolgen van dien.

Inventarisatie Berkelland

Om inzicht te krijgen in de omvang van het probleem in Berkelland, gaan we een inventarisatie doen onder sportverenigingen in Berkelland. Onder zowel SFB leden als niet SFB leden en onder binnen- èn buitensportverenigingen. Vanuit Den Haag zijn er signalen dat de overheid iets gaat doen om clubs financieel te ondersteunen. We willen hier niet op wachten omdat pas in november duidelijkheid wordt verwacht. Mochten de regelingen ontoereikend zijn, kunnen wij met deze resultaten mogelijk samen met de gemeente naar oplossingen zoeken. We hopen dan ook op een hoge respons!

Invullen vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst kan het best geschieden door iemand die zicht heeft op de energienota’s en het verbruik binnen de club. Via onderstaande link kom je bij de vragenlijst. Wil je de lijst z.s.m. invullen en uiterlijk 15 oktober retour zenden? Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 31 oktober komen we hier op terug en staat het punt “energielasten clubs” op de agenda. De nieuwe wethouder sport, dhr. Arjen van Gijssel is bij de ALV aanwezig.

Ruim 70 sportverenigingen hebben via de mail een link naar de vragenlijst ontvangen. Mocht uw club geen mail van ons hebben ontvangen, en wilt u de lijst ook graag invullen, neem dan even contact met ons op.

 

Nieuws

NieuwsSenioren
Nieuws
15 juli 2024
Toptijd!