Op verzoek van meerdere sportverenigingen organiseert de SFB in januari en februari weer 2 cursussen Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO) voor vrijwilligers van sportverenigingen in Berkelland. De cursussen zijn mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Lokaal Sport Akkoord ‘Heel Berkelland Beweegt’.

Programma

Beide cursussen bestaan uit 2 cursusavonden. Cursus 1 vindt plaats op maandagavond 16 en 23 januari in de kantine van VV DEO. Cursus 2 vindt plaats op dinsdagavond 7 en 14 februari in zaal Prinsen in Haarlo. De cursussen zijn gratis toegankelijk voor vrijwilligers van sportverenigingen. Het is niet noodzakelijk om een vooropleiding (bijvoorbeeld EHBO of BHV) te hebben gevolgd. De cursus wordt verzorgd door sportarts Ernst Jan Somsen. Tijdens de cursus gaat hij in op hoe men blessures kan voorkomen en hoe men moet handelen bij bepaalde blessures of ongevallen. Uiteraard komen blessures als verstuikingen, spierblessures en ontwrichting aan bod, maar ook bijvoorbeeld bewustzijnsstoornissen en dat voor verschillende takken van sport.

Opgeven

Na afloop ontvangen deelnemers een digitaal naslagwerk. Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met de SFB via telefoon 0545-476727 of mail john@sportfederatieberkelland.nl. Bij opgave graag uw naam, functie en naam sportvereniging vermelden en voor welke cursus (1 of 2) u gaat. Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk 9 januari opgeven voor cursus 1 en 31 januari voor cursus 2. Vol is vol, dus wees er op tijd bij.

Nieuws

NieuwsSenioren
Nieuws
15 juli 2024
Toptijd!