Berkellandse sport- en cultuurverenigingen en -organisaties met een eigen accommodatie worden in 2024 net als vorig jaar gecompenseerd voor de betaalde onroerendezaakbelasting (OZB). Er is in totaal 140.000 euro hiervoor beschikbaar. Sport- en cultuurverenigingen en -organisaties die over een eigen accommodatie beschikken komen in aanmerking voor de subsidie. De subsidie bedraagt in principe 100% van de OZB-aanslag. Wanneer er meer aanvragen zijn dan dat er budget beschikbaar is, zal dit budget naar rato verdeeld worden onder de toegekende aanvragers.

Dien uw aanvraag in vóór 1 juni 2024 12.00 uur.

Als uw OZB-aanslag vorig jaar gecompenseerd is, wordt u per brief geïnformeerd over de aanvraag in 2024. Let op: de subsidie wordt niet automatisch verstrekt, u moet de subsidie zelf aanvragen. Het digitale aanvraagformulier sluit op 1 juni 2024 om 12.00 uur. U kunt de subsidieaanvraag kan via een digitaal formulier indienen op www.gemeenteberkelland.nl/ozbcompensatie.