Budget om diversiteit en inclusie te stimuleren

Om sportclubs die hier een (extra) stap in willen zetten een zetje in de rug te geven, is er een stimuleringsbudget beschikbaar. Clubs kunnen maximaal 850 euro aanvragen om werk te maken van inclusie en diversiteit op de sportvereniging. Voor de aanschaf van materiaal mag maximaal 1/3 (€284,-) van het totaal stimuleringsbudget begroot worden, dit geldt ook voor de huurkosten van accommodatie. Sport- en beweegaanbieders kunnen in de periode t/m 31 december 2022 éénmalig maximaal €850,- aanvragen.

Criteria

De aanvraag van de sport- en beweegaanbieder moet gericht zijn op:
1. het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod;
2. het bereiken van de doelgroep (vraaggericht);
3. het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod.

Voor meer informatie klik hier