De SFB houdt 31 oktober haar halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering bij Prinsen in Haarlo. De nieuwe wethouder sport Arjen van Gijssel is hierbij aanwezig en stelt zich voor. Tevens kunnen hem vragen gesteld worden, zo mogelijk graag vooraf bij de SFB indienen. Dit geldt ook voor eventuele andere agendapunten vanuit clubs. Ook deze horen we graag voor de 24e.

Zoals bekend heeft SFB eind september een vragenlijst uitgezet onder sportverenigingen in Berkelland. Dit om inzicht te krijgen in de effecten van de al maar stijgende energietarieven voor de sport. De resultaten worden tijdens deze vergadering gepresenteerd.

Agenda
 1. Opening
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Verslag ALV 31 mei 2022
 4. Jaarplan 2023
 5. Begroting 2023
 6. Bestuursverkiezing / Aftredend: Stefan Ormel en Ronald Treijtel
 7. Kennismaking wethouder sport
 8. Agendapunten verenigingen: inventarisatie stijgende energietarieven
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
 11. Deel 2: informeel aan de slag
Aanmelden

Graag voor 24 oktober via info@sportfederatieberkelland.nl.

 

Nieuws

NieuwsSenioren
Nieuws
15 juli 2024
Toptijd!