ALV fysiek bij HCR Prinsen in Haarlo

De Sport Federatie Berkelland houdt haar halfjaarlijkse ALV op maandag 30 mei a.s. bij Prinsen in Haarlo. Aanvang 19.30, inloop 19.00 uur. We nodigen alle sportverenigingen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We kijken terug naar 2021 en bespreken de jaarstukken van 2021. We hopen ook de nieuwe wethouder sport van Berkelland te kunnen verwelkomen als deze dan al in functie is. We maken altijd ruimte voor agendapunten vanuit de clubs. Draagt u hiervoor zelf agendapunten aan?

Bestuursverkiezing

Na het vertrek van bestuurslid Jan Zappeij, het terugtreden als voorzitter van Michel Stoverink en de wens om het bestuur uit te breiden, worden drie nieuwe bestuursleden voorgedragen. Het betreft: Peter Brugman (beoogd voorzitter), Gerard Otten en Ronald Treijtel. De bestuursverkiezing staat daarom nu op de agenda.

Thema grensoverschrijdend gedrag

We willen allemaal dat sporten veilig(er) kan en dat grensoverschrijdend gedrag tijdig gesignaleerd, besproken en gemeld wordt. Is dit een thema dat binnen uw club aandacht krijgt? En nog belangrijker misschien, kan uw vereniging worden beschouwd als een veilige omgeving om te sporten? We gaan het thema grensoverschrijdend gedrag met elkaar bespreken na een korte inleiding door de vertrouwenscontactpersoon van VIOS Beltrum.

Opgeven

Wilt u voor de 23e aangeven òf u aanwezig bent, met hoeveel personen en welke agendapunten u nog heeft? via info@sportfederatieberkelland.nl of tel. 0545-476727.