Woensdag 29 mei houdt de SFB de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De vergadering vindt plaats bij Prinsen in Haarlo en begint om 19.30 u. Wethouder Arjen van Gijssel is aanwezig om zaken vanuit de gemeente Berkelland toe te lichten. Belangrijkste agendapunt hierin is de uitrol van de nieuwe sportvisie die eind 2023 is vastgesteld.

Aanmelden voor de ALV en het aanleveren van evt agendapunten graag via dit email adres en voor 18 mei.

Agenda 29 mei

 O P E N I N G

 1. Mededelingen/ingekomen stukken
 2. Verslag ALV 15 november 2023 (meegestuurd)
 3. Jaarverslag secretaris 2023 (meegestuurd)
 4. Jaarverslag team SFB 2023 (meegestuurd)
 5. Financieel jaarverslag penningmeester 2023
 6. Decharge bestuur en penningmeester
 7. Ontwikkelingen Bestuurssamenstelling: het bestuur draagt de heer Wilfried Schilderinck voor als kandidaat voor lid van het bestuu
 8. Sociaal veilig sportbeleid: terugblik inspiratiesessie en plan van aanpak 2024 e.v.
 9. Vertegenwoordiging vanuit sportverenigingen als klankbord voor SFB bestuur
 10. Agendapunten verenigingen
 11. Agendapunten vanuit de gemeente Berkelland
 12. Uitrol en consequenties sportvisie: info over sportbedrijf, sportplatform en herijking subsidie
 13. Rondvraag