Waarom is de wet relevant?

Het gaat om de persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van (sport)bestuurders. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk bij:

  • Fraude van een ander bestuurslid
  • Fouten in procedures binnen de vereniging
  • Tekortschieten financiële controle
  • Niet transparante inkoop en uitgaven

De wet wil dat bestuur en besluitvorming binnen de vereniging goed is omschreven en vastgelegd. Dat geldt bijvoorbeeld voor besluiten over uitgaven. Er gelden nieuwe regels die moeten voorkomen dat bestuursleden in een situatie van belangenverstrengeling terecht komen. Als er een persoonlijk belang is, mag betrokken bestuurslid niet meebeslissen. Om financiële malversaties tegen te gaan, dient ook de besluitvorming over uitgaven te zijn vastgelegd. Besturen zijn verplicht regels op te stellen over stemrecht, afwezigheid, toezicht en financieel bestuur. De nieuwe afspraken en regels moeten worden vastgelegd in de statuten via de notaris.

Alle verenigingen moeten aan de wet voldoen

Zeker omdat na 1 juli 2021 sprake is van persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid als er wat misgaat. Ga tijdig aan de slag en zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn. Dat geeft huidige en toekomstige bestuursleden een gerust gevoel.

Overgangsregeling en modelstatuten

Er is een overgangsregeling van 5 jaar. Dit betekent dat verenigingen nog 5 jaar de tijd hebben om hun statuten aan te passen. Via verschillende bonden zijn modelstatuten te downloaden (of zijn in de maak). Het is niet nodig om het wiel zelf uit te vinden. Wanneer het noodzakelijk is dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te gebeuren. Dit kan ook bij de eerst volgende statutenwijziging.

Maar….

Deze overgangsregeling geldt niet voor het toepassen van de wet. De wet gaat in op 1 juli 2021. Alles met geld is focuspunt in deze wet. En denk niet te snel dat fraude bij onze club niet voorkomt. Dit gebeurt jaarlijks bij honderden verenigingen. Voorkomen is beter dan genezen.

Aan de slag met WBTR: Voor meer info kijk op : https://wbtr.nl

Mocht je extra hulp willen dan kan je deze aanvragen bij de SFB. Via info@sportfederatieberkelland.nl