Hiervoor worden alle lidverenigingen  van de SFB uitgenodigd.

De SFB legt er verantwoording af aan haar leden.

Na de pauze zal er gesproken worden over een thema.