De najaarsvergadering wordt online aangeboden. Geen link ontvangen? Meld je dan aan via info@sportfederatieberkelland.nl