Alle tennisclubs uit Berkelland vergaderen 2 keer per jaar met elkaar over actuele onderwerpen onder leiding van de SFB.