Start 19.30 uur bij HCR Prinsen in Haarlo

Agenda 29 mei

O P E N I N G

 • Mededelingen/ingekomen stukken
  Verslag ALV 15 november 2023
  Jaarverslag secretaris 2023
  Jaarverslag team SFB 2023
  Financieel jaarverslag penningmeester 2023
  Decharge bestuur en penningmeester
  Ontwikkelingen Bestuurssamenstelling: het bestuur draagt de heer Wilfried Schilderinck voor als kandidaat voor lid van het bestuu
  Sociaal veilig sportbeleid: terugblik inspiratiesessie en plan van aanpak 2024 e.v.
  Vertegenwoordiging vanuit sportverenigingen als klankbord voor SFB bestuur
  Agendapunten verenigingen
  Agendapunten vanuit de gemeente Berkelland
  Uitrol en consequenties sportvisie: info over sportbedrijf, sportplatform en herijking subsidie
  Rondvraag