Voortgezet Onderwijs sportprogramma’s op maat!

Een toenemend aantal jongeren beweegt te weinig met alle negatieve gevolgen van dien! De sportdeelname in Berkelland ligt weliswaar hoger dan in de rest van Nederland maar ook hier zien we dat jongeren rond hun 14e-15e jaar afhaken bij een sportvereniging en minder gaan bewegen. Samen met sportverenigingen en het voortgezet onderwijs werkt de SFB aan het sportief worden en blijven van jongeren. We brengen diverse sporten op aansprekende wijze onder de aandacht en maken met en voor de VO-locatie een sportplan op maat.

SFB werkt samen met locaties voortgezet onderwijs

De SFB is actief op Het Assink Lyceum locaties Eibergen & Neede en het Zone college Borculo. De invulling op deze scholen is verschillend. Op elke locatie bieden we gemiddeld minimaal 1 clinic per maand aan. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten tijdens sportdagen of projectdagen. Leerlingen maken tijdens de lessen bewegingsonderwijs of speciaal ingeroosterde uren en/of voor of na school kennis met diverse takken van sport en/of sportclinics. De SFB heeft contact met sportverenigingen en andere sportaanbieders. In overleg met de vaksectie LO worden de sportplannen ingevuld. De sportvereniging is bij uitstek de sportaanbieder na schooltijd. Een groot deel van de jongeren weet de verenigingen ook te vinden. De SFB probeert het naschools sporten via verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld een zaalvoetbalcompetitie of een verenigingsweek te stimuleren. Het vervolg ligt dan bij de club.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op (0545-476727 of info@sportfederatieberkelland.nl). Of kijk op onze facebookpagina voor actuele foto’s en filmpjes.

John Willemsen

Combinatiefunctionaris sport, zorg en verenigingen

Werkzaam op maandag t/m vrijdag

Waldo Rhebergen

Combinatiefunctionaris sport, zorg en onderwijs

Werkzaam op maandag t/m donderdag

Nieuws

NieuwsSenioren
Nieuws
15 juli 2024
Toptijd!